Společenská kronika – záříBlahopřání

Dne 6. 7. 2018 oslavil pan Václav Kubát z Dobříše krásných 90 let.
Ještě jednou všechno nejlepší a hodně zdraví přejí dcera a syn s rodinami, vnučky s rodinami a pravnoučata Tomášek, Terezka a Davídek.

Vzpomínky

Dne 24. 8. 2018 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan Miroslav Dušek z Budína. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka, dcery, rodiče a sestry s rodinami.

Jen svíci hořící Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Dne 31. 8. 2018 uplynuly již 3 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný Jan Fišar ze Staré Huti.
Stále vzpomínají manželka Jaroslava, dcera Jana s rodinou a syn Jan s rodinou.

S láskou a vděčností vzpomínáme na našeho milovaného tatínka a manžela pana Jakuba
Hřebačku, profesora dobříšského gymnázia. Od chvíle, kdy nás opustil, uplynulo už dlouhých 10 let, ale naše vzpomínky na jeho laskavý úsměv, smysl pro humor, milá a hřejivá slova stále zůstávají v našich srdcích.
Jménem rodiny manželka Jiřina a dcery Jana a Jitka s rodinami.

Dne 30. 7. 2018 jsme vzpomenuli nedožitých 90. narozenin pana Antonína Honzíka.
Stále vzpomínají dcery a snacha s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi na skvělého tatínka, tchána, dědečka a bratra.

Že čas rány hojí, je jen zdání…
18. 9. 2018 to bude 10 let, kdy nás opustil tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Průcha.
Vzpomínají děti s rodinami.

Stále je v srdci bolest, v očích slzy a tiché vzpomínání…
6. října to bude 10 let, kdy nás opustila Dana Průchová.
Vzpomíná manžel a děti s rodinami, švagrové Jana a Věra a sestra Jarka.

Dne 14. 9. 2018 by se dožil 85 let pan František Veselý z Dobříše a 24. 6. 2018 jsme si
připomněli 28. výročí jeho smrti. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 22. 9. 2018 vzpomeneme třetího smutného výročí úmrtí pana Jana Debnára.
Manželka Irena, děti Libor a Irena s rodinami, švagr Jaromír a příbuzní ze Slovenska.

Reklama

Předchozí článekZe zámku a podzámčí
Další článekDěti s postižením mají díky dobříšskému sdružení šanci žít normální život. Nyní v nových prostorách