ZŠ Dobříš, Lidická: Zprávy z družinynovém roce jsme v naší družině již uspořádali několik akcí. Leden jsme zahájili týdnem se skřítkem Všeumělem. Dělali jsme pokusy s vodou, tvořili z papíru, stavěli rozličné stavby… Další akcí byla návštěva organizace ALKA v Příbrami. Zde jsme si s nadšením vyzkoušeli různé aktivity – tvoření, hry, cvičení i muzikoterapii. Nejvíce se nám zalíbil snoezelen. Začátkem února jsme se vrhli do masopustního tvoření. Vyrobení klauni všech velikostí nás rozveselovali po několik týdnů. Zábavu jsme si užili i při návštěvě v herně Skřítkov. Ve veselém duchu se nesla i další akce – Talentmanie. Všechna pěvecká, taneční i dramatická vystoupení byla po zásluze odměněna. Hned po jarních prázdninách jsme v Příbrami zhlédli představení Krysáci a ztracený Ludvík. S napětím jsme sledovali příběh povedené party ze smetiště. Ale vše dobře dopadlo a Ludvík se našel. Velikonoční prohlídka na zámku v Mníšku pod Brdy nám připomněla blížící se svátky jara a s nimi spojené zvyky, a tak jsme i v družině tvořili rozličné jarní dekorace a obrázky. Březen jsme zakončili přírodovědnou vycházkou do Staré Hutě.

Vychovatelky ŠD


Návštěva Poslanecké sněmovny

Dne 12. března měli žáci ZŠ Dobříš, Lidická možnost navštívit prostory Poslanecké sněmovny. Exkurze začala projekcí krátkého filmu o činnosti Poslanecké sněmovny v informačním středisku umístěném na Malostranském náměstí. Následovala prohlídka významných prostor malostranských paláců s výkladem. Prohlídka zahrnovala návštěvu předsálí, zasedací místnosti jednoho z poslaneckých klubů, prostor pro konání tiskových konferencí a především návštěvu hlavního zasedacího sálu. Místa, která známe jen z televize, jsme mohli vidět na vlastní oči. Exkurze do Poslanecké sněmovny doplnila žákům znalosti získané v hodinách občanské výchovy a rozšířila obzory. Odcházeli jsme vybaveni propagačními a výukovými materiály, ale i novými znalostmi a dojmy. Děkujeme za pozvání.

Ing. Hana JaráPředchozí článekTutorské čtení v ZŠ TRNKA
Další článek2. základní škola Dobříš