23.7 C
Dobříš
Pondělí, 27 června, 2022

Zprávy z Lidické

Rozloučení se zimním časem oslavili žáci naší školy tradičními čarodějnicemi a do jarních aktivit se zapojili spolu s ostatními úklidem města na akci Den Země. Všeobecný „hlad po kultuře“ i v průběhu května sytíme návštěvou...

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35: Co nového nám přineslo jaro?

Den otevřených dveří Ve čtvrtek 17. března se po delší odmlce konal den otevřených dveří. O malé i velké návštěvníky se starali žáci devátých ročníků, kteří je provázeli budovou a seznámili je s chodem školy....

Duben v Trnce byl pestrý

Dubnové dny bývají často jasnou předzvěstí jara, teplejšího počasí, a letos se duben v Trnce nesl také ve znamení barevných Velikonoc. Měsíc otevřela hned první den významná událost, a sice zápis budoucích prvňáčků. Ten...

Zprávy z Lidické

Aprílové počasí si letos s námi opravdu pohrává, ale přímo 1. 4., „na apríla“, vyrazili žáci 7.–9. ročníku se svými třídními učitelkami do strašnického divadla malé scény U22 (Dům dětí a mládeže) na představení...

Zprávy z 2. ZŠ Dobříš

Úspěchy žáků v olympiádách a soutěžích V okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce se umístila na 1. místě ve své kategorii Anežka Jurenková (6.B), která se zviditelnila již ve školním kole této soutěže.V okresním kole...

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35

Technické novinky ve výuce IT Měsíc únor byl na naší škole ve znamení technických novinek, které jsme úspěšně zavedli do výuky. V kroužku Robokids jsme začali pracovat s novými robotickými sadami VEX 123. Tento robot...

Zprávy z 2. ZŠ Dobříš

Přírodověda v 5.B – Podnebné pásy, skupinová práce Žáci 5.B se v hodinách přírodovědy učí o podnebných pásech a během skupinové práce si k jednotlivým pásům vytváří informační tabule. Informace si žáci vyhledávají v učebnicích,...

Zprávy z Lidické

Pravidelné aktivity městské knihovny pro školy jsou součástí vzdělávání dětí naší školy, a tak jsme nemohli opominout ani letošní dobu masopustu. Děti se svými vyučujícími postupně knihovnu navštívily a díky výkladu Mgr. K. Pechové...

Trnka pomáhá ukrajinským rodinám

Od minulé uzávěrky Dobříšských listů uplynul pouhý měsíc a dá se říct, že mnohé je jinak, mnohé se změnilo. Téma koronavirové pandemie ustoupilo do pozadí před aktuálními událostmi na Ukrajině, které se odrážejí i...

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník – třetí rok v udržitelnosti

CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697 V roce 2018 byla ukončena fyzická realizace projektu „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník“. Cílem projektu bylo zvýšit nedostatečnou kapacitu 5. MŠ Dobříš o 56 dětí. Vznikly dvě nové třídy vybavené moderním nábytkem včetně...