Tutorské čtení v ZŠ TRNKAČtení je jen zdánlivě činnost, která probíhá v tichu a izolaci. Zejména menší děti potřebují při čtení cítit blízkost druhého člověka. Také pro zdatného čtenáře představuje sdílení významnou součást čtenářského prožitku. Při tutorském čtení se setkávají menší čtenáři s většími a záměrem je, aby setkání přineslo něco hodnotného oběma stranám. Co to může být a jak vůbec může tutorské čtení probíhat?

Ve středu 13. března se sešli žáci 1. a 5. třídy, aby spolu strávili společný čas (nejen) nad knihou. Nejprve však bylo třeba prolomit ledy a zahnat úvodní nejistotu. Přestože se žáci setkávají na chodbách, na školní zahradě či v jídelně, bylo třeba aktivitu zahájit společným představením se. Prvňáčci ke svému jménu připojili informaci o tom, co mají rádi, co je baví. A páťáci? Ti se vrátili v paměti do 1. třídy a připojili svou vzpomínku z této doby.

Poté se žáci rozdělili do dvojic, které tvořil vždy jeden prvňáček a jeden páťák. Než se pustili do společné práce s knihou, čekala páťáky menší zkouška ze čtení. Ale ne ledajakého! Jednotlivá písmena psali prvňáčci páťákům prstem na záda. Věřte, že to leckomu dalo pořádně zabrat. Poté jim ještě přečetli krátkou hádanku a po uhodnutí již nastal čas na samotné čtení knih.

Žáci se rozešli do různých tříd, našli si pohodlné místo a poté se společně ve dvojicích přenesli do pohádkových příběhů. Prvňáčci pozorně a s nadšením naslouchali svým zkušenějším spolužákům. Aby to neměli moc jednoduché, kromě naslouchání je čekalo několik zajímavých otázek, které si pro ně páťáci připravili: „Které postavy se v příběhu vyskytovaly? Chtěl/a bys některou postavou být? Poznal/a jsi, kde se příběh odehrává? Zkusil/a bys odhadnout, jak bude vyprávění pokračovat?“ Bylo radostné tyto různorodé dvojice pozorovat při čtení i při společném rozhovoru nad knihou. V několika dvojicích se děti i vystřídaly a někteří odvážnější prvňáčci si také vyzkoušeli předčítání. Čas plynul velmi rychle.

A jak na závěr hodnotili tuto akci samotní žáci? Oceňovali společně strávený čas, klidnou atmosféru a lepší poznání se. Páťáci oceňovali soustředěnost prvňáků a jejich naslouchání a to, jak dobře už umí číst. Výzvou pro ně bylo myslet na to, aby četli dostatečně hlasitě a plynule. Při samotné přípravě se páťáci učili práci s časem a formulaci vhodných otázek pro své mladší spolužáky. Prvňáci měli radost z vybrané knížky, vzájemné spolupráce a pomoci páťáků, když si s něčím nevěděli rady. A paní učitelky a asistentky? Akce ještě ani neskončila a už se jim v hlavě rodily nápady na další propojení těchto tříd.

Nutno ještě dodat, že v následujícím období se k tutorskému čtení sešly i další třídy, druháci s šesťáky, třeťáci se sedmáky a čtvrťáci s osmáky. I oni si připravili svůj společně strávený čas nad knihou. Čtení nás prostě baví!

Kateřina Sobotková, Eva Štenglová,
Tereza VelebilováPředchozí článekSportovní okénko 2. mateřské školy Dobříš
Další článekZŠ Dobříš, Lidická: Zprávy z družiny