25.5 C
Dobříš
Neděle, 25 července, 2021

Zprávičky z naší MŠ

Ani v mateřské škole nebylo vždy poklidno. Stav budovy vyžadoval neustálé opravy a údržbu. Tam se obec snažila veškeré rekonstrukce zajišťovat v době prázdnin bez přítomnosti dětí, což se až doposud celkem dobře dařilo....

Z historie obce

Bohatý společenský život je ve Staré Huti dlouhou tradicí. Dokládají to snímky některých událostí v třicátých letech minulého století i zápisy v obecní kronice: Sjezd starohuťských rodáků v červnu 1936První sjezd rodáků Staré Huti konal...

Zprávy ze ZŠ

Milí čtenáři,máme tu jaro, ale připadá nám to, jako bychom se vrátili o rok zpět. Školy jsou už celý březen zavřené a covid stále útočí.V měsíci lednu a únoru chodili do školy jen žáci prvních...

Zprávičky z naší MŠ

Milí čtenáři,... a ten čas nám zase letí jako bláznivý a my jím proplouváme stále beze změn k lepšímu, co se týče covidové pandemie. V březnu to byl rok, co nám „covid“ vstoupil do...

Sčítání lidu, domů a bytů

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky...

Zprávy ze ZŠ

Vážení čtenáři, zimní měsíc leden je za námi a my jsme se přehoupli do měsíce února, kde na nás druhý týden budou čekat jarní prázdniny. V lednu po vánočních prázdninách nastoupili do školy žáci prvního...

Zprávičky z mateřské školičky

Milí čtenáři, po vánočních prázdninách a delším odpočinku se opět vracíme na pár posledních měsíců do naší staré budovy MŠ, než dojde k jejímu úplnému zlikvidování. Do nové budovy MŠ se všichni moc těšíme a...

Stará Huť – historie a současnost ve fotografiích

Dobové pohlednice, které nám umožnil publikovat Ing. Stanislav Solt, ukazují některá místa v naší obci v průběhu více než sta let. Přestože se za tu dobu mnohé změnilo a řada staveb prošla modernizací, vstup...

Zprávy z 15. mimořádného veřejného a 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaných dne 30. 11. a 14. 12. 2020

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: – založení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ, se sídlem Jiráskova 656, 263 01 Dobříš; – Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ a...

Kopaná

O fotbale dětí U příležitosti konce roku jsem byl předsedou našeho spolku vyzván k sepsání toho, jaké to letos bylo. Řeknete si, na to stačí letos dvě věty nebo jen tři slova. No, na faktické...