14.6 C
Dobříš
Pátek, 24 května, 2024

4. pokračování Zajímavých okamžiků v této dlouhé činnosti myslivců by bylo na ještě dlouhé povídání, tak uvedu alespoň dva příklady. První je poněkud o zvláštním způsobu lovu. Někteří myslivci prováděli noční lovy –za úplňku na...

NOVÝ SMĚR – DUBEN

Stavební činnost v okolí školy Jak mnozí již zaznamenali, započala stavební činnost v souvislosti s přípravnými pracemi pro přístavbu II. stupně základní školy. Během měsíce března byla provedena demolice budov družiny a pošty, byly postaveny...

Zprávičky z naší MŠ

Milí čtenáři, měsíc březen nás pozvolna začal přibližovat k očekávanému jarnímu období. Se školkou jsme hodně času trávili v lese a na zahrádce, kde jsme pozorovali proměny přírody. Při procházkách okolím školky jsme obdivovali probouzející...

Zprávy ze ZŠ

Přestože je měsíc únor nejkratším měsícem z celého roku, měli jsme v naší základní škole velmi bohatý program. Žáci 1.–3. ročníku navštívili Čechovu stodolu v Bukové, kde pro ně byl připravený program na téma Masopust....

Sport – Házená: Zimní halová sezóna národních házenkářů je u konce…

A jak si naše družstva vedla v porovnání s republikovou konkurencí? Mladší žákyně vyhrály svoji krajskou část a postoupily do republikového finále, kde po dvou výhrách a třech porážkách obsadily 4. místo. V jarní části sezóny...

Povídání o myslivosti pana Josefa Libického

3. pokračování Se zmiňovaným úspěšně provedeným mysliveckým experimentem to bylo tak, že na jednu z členských schůzí myslivců přišel předseda s návrhem, že by myslivci mohli zkusit v honitbě zavedení chovu a následně také lovu...

NOVÝ SMĚR – BŘEZEN

Zprávy z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. 2. 2024 Zastupitelstvo schválilo: – kupní smlouvu na pozemek parc. č. 836/29 o výměře 96 m2 a parc. č. 836/30 o výměře 33 m2 v předneseném znění; – záměr...

Odpady

Vážení spoluobčané, přinášíme vám souhrnnou zprávu z pohledu odpadového hospodářství za rok 2023. Specifickou položku tvoří železo, jehož sběr organizují místní dobrovolní hasiči. Všem, kdo prostřednictvím odložení železného šrotu během sběru podporují činnost našich hasičů,...

Akce v kulturním domě

V měsíci březnu se můžete těšit na country bál pořádaný Taneční školou Dohnal v sobotu 16. 3. a na Sportovní zábavu pořádanou házenkářským oddílem 23. 3. 2024. Dále pak v pátek 22. 3. od 19 hodin...

Zprávičky z mateřské školičky

Milí čtenáři, také Vám měsíc únor utekl jako voda? Byl to skutečně velmi pestrý měsíc, který přinesl dětem do školky mnoho zajímavých aktivit, které probíhaly v radosti a v duchu kreativního tvoření se zaměřením na...

Nadcházející události