8.5 C
Dobříš
Čtvrtek, 23 března, 2023

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky Dovoluji si touto cestou vyjádřit svou hlubokou omluvu paní Plevkové a její rodině. V únorovém vydání Dobříšských listů jsem při opisu textu špatně uvedla...

Vzpomínka na Přemysla Šmejkala

Jsou lidé, kteří vám utkví v paměti, už když se s nimi setkáte poprvé, a někteří vás dál provázejí životem a utvářejí vás. Takovým...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání Dne 22. února 2023 oslaví 85. narozeniny náš milovaný tatínek, tchán a dědeček, pan Jaromír Žák. Do dalších let mu ze srdce přejeme hodně...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky Dne 4. prosince 2022 po dlouhé nemoci zemřel pan Vladimír Štětka ve věku nedožitých 83 let. Děkujeme za tichou vzpomínku. Manželka s rodinou Dne 6. ledna...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka Dne 8. listopadu 2022 vzpomínáme na 3. výročí úmrtí a nedožitých 65 let našeho bratra Miroslava Průchy. S láskou vzpomínají sestry Jana a Věra

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky Dne 5. října 2022 by se dožil 90 let pan Josef Matějka, mistr zámečník z Dobříše. Stále vzpomíná manželka Maruš, syn Pepa, dcery Lenka a...

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky Dne 31. května 2022 to bylo 8 let, co zemřela naše matka paní Věra Průchová. S láskou vzpomínají dcery Jana a Věra. Dne 6. srpna 2022...

Společenská kronika

Vzpomínky Dne 19. května 2022 by naše maminka, babička a prababička, paní Milada Čechová, oslavila 90. narozeniny. Zároveň 14. srpna uplyne již 8 let od jejího úmrtí....

Společenská kronika

Vzpomínky Dne 1. dubna 2022 vzpomeneme pátého smutného výročí, kdy nás navždy opustila paní Jana Žáčková (roz. Švecová) z Rybníků. Kdo jste ji znali, věnujte jí,...

Společenská kronika

Vzpomínky Dne 4. 2. 2022 uplynuly 3 roky, kdy nás opustil pan Jan Houska. Vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinami. Touto cestou děkujeme všem, kteří se přišli naposledy...

Nadcházející události