5.7 C
Dobříš
Neděle, 25 října, 2020

Společenská kronika

Blahopřání Dne 26. října 2020 oslaví významné životní jubileum, krásných 80 let, naše milovaná maminka, manželka a babička, paní Marie Honzíková z  Dobříše. Hodně zdraví, štěstí...

Společenská kronika

Blahopřání V červenci oslaví životní jubileum naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Jana Malá z Dobříše. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších...

Vzpomínka na JUDr. Jaroslava Musila, místostarostu města a dlouholetého člena Zastupitelstva města Dobříše

Ve čtvrtek dne 16. dubna 2020 nás navždy opustil skvělý člověk, milující otec a dědeček, právnický odborník a osoba veřejně činná, pan JUDr. Jaroslav...

Vzpomínka na Stanislava Sochora

Dne 6. května 2020 uplynulo 110 let od narození pana Stanislava Sochora, který byl aktivní brankář a funkcionář zakládajícího fotbalového klubu SK Dobříš....

Společenská kronika – červen 2020

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 20. května 2020 navždy náhle opustil náš kamarád a člen jednotky sboru dobrovolných hasičů města Dobříše...

Velké poděkování

všem, kteří se v Dobříši podíleli na včasném, organizovaném a kultivovaném zvládnutí nečekané krizové situace koronaviru. Ještě tedy pracovníkům městského úřadu i...

Připomínka 100. výročí narození pana Cyrila Velebila z hokejového pohledu

Jsem rád, že mohu napsat pár slov o Cyrilu Velebilovi, který se postupně stal mým kamarádem a dlouholetým rádcem a spolupracovníkem v ledním hokeji....

Společenská kronika – květen 2020

Blahopřání Před 100 lety, dne 6. března 1920, se narodil náš tatínek, ale i dědeček a pradědeček, pan učitel Cyril Velebil. Jako dlouholetý sportovec a...

Společenská kronika – duben 2020

V únoru oslavil krásných 90 let Ing. Josef Kaiser. Děkujeme za milá blahopřání zástupcům TJ Sokol Dobříš a bývalé starostce města, paní Janě Vlnasové. Manželka a synové. Dne 27....

Vzpomínka na Mirka Procházku

Sedmého března letošního roku odešel Mirek Procházka, mentor a spoluzakladatel Okrašlovacího spolku města Dobříše, který jej vzbudil z takřka klinické smrti, která nastala krátce po...