Informace a aktivity ve „staré škole”Klub předškoláků v roce 2024

Začali jsme lednovou návštěvou letošních prvňáčků v jejich bývalých školkách. Prvňáčci se pochlubili, co už umí, jak vyrostli a svým kamarádům přinesli pozvánky na akce, které budou probíhat ve škole. A jak to bylo? Nejdříve jsme si dvakrát Hráli na školu. Při prvním setkání 22. února jsme zpívali a cvičili v tělocvičně za přítomnosti rodičů a také mohli rodiče pokládat otázky paní psycholožce z příbramské PPP. Při druhém setkání 21. března byli rodiče nablízku, protože současně probíhala informativní schůzka s panem ředitelem. Pro děti jsme měli připravené výtvarné tvoření. Vše bylo bez předchozího objednání.

Jak probíhá klasický den u nás ve škole, mohli rodiče s dětmi vidět na dnu otevřených dveří 21. března od 8 hodin do 13 hodin. Mohli navštívit libovolnou vyučovací hodinu, prohlédnout si učebny a kmenové třídy, prostě celou školu. Průvodce jim dělali žáci devátých ročníků.

Letošní zápis do prvních tříd se koná v pátek 12. dubna od 13.30 do 17.30 hodin a v sobotu 13. dubna od 8.30 do 11.00 hodin. Pro školní rok 2024/2025 předpokládáme otevření tří prvních tříd. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Doporučujeme přítomnost i dětí, které měly odklad, nebo o něj budou žádat. V době od 8. března do 8. dubna si mohou zákonní zástupci zarezervovat volný termín a čas zápisu v rezervačním systému (viz webové stránky školy – Informace – Zápis do první třídy). Dětem, kterým u zápisu budou zjištěny grafomotorické obtíže, nabízíme desetitýdenní kurz Předškoláček pod vedením speciálních pedagogů školy.

Posledním setkáním před nástupem do první třídy je akce My se školy nebojíme I., II. ve dnech 30. května a 13. června již s paní učitelkami budoucích prvních tříd. Při druhém setkání probíhá také i schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Protože jsme si vědomi, že vstup do první třídy je jedním z velice důležitých kroků dítěte v jeho životě, zveme rodiče a budoucí prvňáčky k nám do školy několikrát ve školním roce. Ještě před zápisem nás navštíví také předškoláci z dobříšských mateřských škol. Cílem všech těchto setkání je, aby dítě, které nastoupí do naší školy 2. září 2024, vstoupilo do jemu známého a bezpečného prostředí. Více informací lze najít na webových stránkách školy v Klubu předškoláka.

Za ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Mgr. Eva Cacková


Čas ve školní družině

Školní družina je místo, kde dětem zajišťujeme podněty k jejich duševnímu i tělesnému rozvoji, motivujeme je k dalšímu poznávání a učení, staráme se o jejich spokojenost a připravujeme pro ně nejrůznější aktivity.

Zapojujeme se do různých výtvarných soutěží a také jsme uvítali výzvu podílet se na výzdobě Střediska zdraví Dobříš. Děti namalovaly několik obrazů, které nyní zpříjemňují čekání před ordinacemi na lékařské ošetření.

Pravidelně chodíme do přírody, krmit ptáčky a cestou do anglického parku děti rády plní úkoly na naučné stezce města. Tradičně si chodíme pohrát do herního centra Skřítkov.

Staráme se také o kulturní zážitky dětí. S divadelním představením O dvanácti měsíčkách nás navštívilo divadlo Malé Čarodějnice. Prostřednictvím nádherných loutek se děti seznámily nejen s pohádkou, ale zazpívaly si a zopakovaly poznatky o ročních obdobích.

Divadlo také dokáží zahrát děti dětem, a tak si ŠD Berušky připravila pro ŠD Stonožky maňáskové divadélko. K pohádkám O Červené Karkulce a O pejskovi a kočičce si samy namalovaly kulisy. Únor je čas masopustu, a to vždy s dětmi tvoříme různé masky a škrabošky.

Na závěr pořádáme v tělocvičně karneval, kdy se děti převlékají do kostýmů svých oblíbených pohádkových nebo filmových hrdinů.

S dětmi také tvoříme různé projekty. Například ŠD Berušky se pustila do Cestování do Afriky. Děti vyhledávaly informace, aby se o tomto kontinentu dozvěděly co nejvíce. Své poznatky zpracovaly do plakátů, které mohou být naučné i pro ostatní.

V ŠD Světlušky se zase děti pustily do výtvarné techniky zvané plstění, díky mamince, která na toto tvoření darovala materiál, a tím odstartovala výzvu nejen pro děti, ale i paní vychovatelku. Díky této metodě si děti vytvořily plstěné obrázky, srdíčka, želvu apod.

Už se moc těšíme na velikonoční akce. Ozdobíme si velikonoční perníčky a vydáme se do přírody hledat velikonoční kuřátko.

Za vychovatelky ŠD Martina ZemanováPředchozí článek2. základní škola Dobříš
Další článekDo lesa s lesníkem: V Dobříši si jedinečný program v lese užily děti naposledy