12.2 C
Dobříš
Sobota, 30 května, 2020

Město Dobříš má akční plán zlepšování kvality ovzduší

Město Dobříš v březnu tohoto roku vydalo Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro jeho území. Cílem tohoto plánu je zhodnotit stávající stav ovzduší ve...

Odpady pohledem místostarostky

Paní místostarostka Mášová řeší s občany jejich dotazy a požadavky v rámci odpadového systému MESOH. V době úředních hodin, ale i mimo ně, obsloužila...

Úprava nájemného v městských bytech zvláštního určení od 1. července 2020 – odloženo. Nová...

Orgány města jsou povinny pečovat o majetek města s péčí řádného hospodáře. Kromě toho zákon ukládá sjednávat při úplatném převodu majetku cenu ve výši,...

Zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Příští zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 14. května 2020 od 17 hodin. Zastupitelé se sejdou ve sportovní hale (Školní 36). Veřejnost bude...

Slovo starosty města

Vážení spoluobčané, od počátku epidemie byly doposud v Dobříši potvrzeny tři případy nákazy, a všichni jsou k 23. 4. již uzdravení. Bohužel se ukazuje, že oficiální...

Výzva podnikatelům

Výzva podnikatelům V Dobříši je registrováno 1484 aktivních podnikajících subjektů: OSVČ a právnických osob. V rámci současné epidemie chceme v rámci města vytvořit katalog aktivních...

Přivítání nově narozených občánků města Dobříše

Dne 5. 3. 2020 jsme přivítali nové občánky města Dobříše: Adélu Ruisovou, Filipa Doubka, Izabelu Burgersteinovou, Viktorii Prosnerovou, Nelu Zárubovou, Emmu Petrákovou, Jana Kulhavého,...

Anketa: Který přechod pro chodce v Dobříši má mít dodatečné bezpečnostní osvětlení?

Odbor místního rozvoje Městského úřadu v Dobříši chce nechat instalovat doplňkové bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v rámci koncepčního řešení bezpečnosti provozu na pozemních...

Stále je možnost úspěšně žádat o kotlíkovou dotaci

Město Dobříš upozorňuje své občany, že je stále možné podávat žádosti o tzv. „kotlíkovou dotaci“ v rámci třetí výzvy dotačního programu „Výměna zdrojů tepla...

Program rozvoje města Dobříše

Město Dobříš v současné době dopracovává strategický rozvojový a plánovací dokument – tzv. Program rozvoje města Dobříše na období let 2020–2028 (dále jen PRMDo)....