3 C
Dobříš
Neděle, 23 ledna, 2022

Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 16. 12. 2021

V úvodu zasedání zastupitelů města Dobříše byl schválen navržený program prosincového jednání bez navrhovaných změn a na vědomí byly vzaty informace z činnosti finančního...

Novoroční bilance tajemníka úřadu

Drazí občané a návštěvníci našeho úřadu, rok se s rokem sešel, a proto mi dovolte pokračovat v nepsané tradici vás seznámit s tím, jak chod...

Služby města Dobříše pro zájmové organizace a sportovní spolky

Kalendář akcí na webu města (propagace) Město Dobříš má na svých stránkách kalendář akcí, do kterého můžete akce vkládat pomocí jednoduchého formuláře. Pokud se podaří,...

Obecně závazné vyhlášky města Dobříše vydané v roce 2021

Dovolujeme si vás informovat, že od 1. ledna 2022 je účinný zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých...

Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 11. 11. 2021

Na 22. zasedání rozhodli zastupitelé města o hlavních bodech programu zasedání takto: Schválené body: • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 • Rozpočtové opatření č. 5 vč. přehledu...

Vážení a milí spoluobčané,

žijeme v poměrně složitém období. Nenechme strach, obavy, závist a nenávist vstoupit do svých životů, do svých vztahů k okolí a sobě samým. Buďme...

S kým by měla Dobříš spolupracovat?

V říjnových DL jsem v článku Lokálka a odpady slíbil, že se kvůli omezení velikosti příspěvků k odpadům ještě vrátím. Kritizoval jsem přístup vedení města při...

Odpady po 3. čtvrtletí

Letošní rok byl podobně jako loňský atypický. Jarní lockdown způsobil, že řada obyvatel byla nucena zůstat doma. Mnozí čas využili k pořádnému úklidu. To s...

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let. Rodiče nově narozených dětí si však musejí sami zažádat o účast na tomto slavnostním...

4. ročník Tvoříme Dobříš začíná

Dne 12. 12. 2021 startuje sběrem návrhů další ročník Tvoříme Dobříš. Předpokládaná částka pro rok 2022 bude 250 000 Kč a bude potvrzena schválením...