7.4 C
Dobříš
Neděle, 29 března, 2020

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených dětí...

Veřejné zakázky v Dobříši? Jedině elektronicky

Město Dobříš v rámci projektu Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379 ) pořídilo software na administraci veřejných zakázek. Nad rámec povinností...

Živnostenský odpad v souvislosti s placením místního poplatku za odpady

Živnostníkům (kadeřnictví, obchodníci, účetní, provozovatelé restaurací apod.) vznikají při jejich činnosti na území obce tzv. odpady podobné komunálním odpadům. Jedná se o odpady, které...

Navýšení limitů zdarma odebíraných odpadů

Od 1. 2. 2020 došlo ke změně limitů odpadů odebíraných na sběrném dvoře od občanů města Dobříše zdarma. Byl navýšen limit objemného odpadu na...

Komise pro životní prostředí řešila připomínky ke sběru odpadů a petici

Komise pro životní prostředí a ekologii (dále jen komise) projednala dne 19. 2. 2020 připomínky, podněty a názory občanů ke sběru odpadů a odpadovému...

Stavební úpravy místních a krajských komunikací a obnova vodohospodářských zařízení v roce 2020

V návaznosti na schválený rozpočet města Dobříše pro rok 2020 budou v letošním roce probíhat stavební úpravy místních komunikací a obnova vodohospodářských zařízení v...

Stručné informace z 11. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 27. ledna 2020 ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši. Přítomno bylo patnáct členů zastupitelstva. ZM vzalo na vědomí: – rezignaci Bc. Jany...

O co usiluje nový starosta

Vážení spoluobčané, od března budu působit jako nový starosta města Dobříše. Rád bych Vám tedy krátce představil sebe i to, o co budu v našem městě usilovat. Původem...

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče nově narozených dětí...

Stručné informace z 10. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. prosince 2019 ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši. Přítomno bylo devatenáct členů zastupitelstva. ZM vydalo: Obecně závaznou vyhlášku č....