20.1 C
Dobříš
Středa, 7 června, 2023

Proč zastupitelé bránili referendu – jak to bude s výstavbou v Brodcích a etapizací...

Starosta Pavel Svoboda před referendem opakovaně tvrdil, že pravidla etapizace jsou naplněna, když zastavěnost jednotlivých rozestavěných lokalit zprůměroval, aniž by takový postup měl oporu...

Pojmy a dojmy aneb Opravdu naše demokracie připouští možnostkomukoli psát jakkoli o čemkoli?

Vážení čtenáři, dovolte mi využít svého práva reagovat na zavádějící až mylná tvrzení dotýkající se pověsti našeho přívětivého úřadu, jehož jsem tajemníkem. V článku MVDr....

Proč lže dobříšské ANO?

Zastupitelé ANO vlastní selhání maskují před občany nevybíravým útokem a osočováním těch, kdo na selhání zastupitelů ANO upozorňují. Když jsme v posledních Dobříšských listech...

Zprávy předsedy z činnosti sociální a zdravotní komise Rady města Dobříše

Na prvních dvou setkáních sociálně-zdravotní komise jsme řešili parametry senior taxi, nové služby pro dobříšské seniory, kterou se chystáme spustit od září letošního roku....

Zastupitelé naplnili výsledek referenda k otázce o etapizaci

Pan Jaromír Bláha zpochybňoval v DL 4/2023 rozhodnutí zastupitelstva o způsobu naplnění výsledku referenda a naznačoval vyvolání dalších soudních sporů s městem, nebude-li otázka...

Sledujte Zastupitelstvo města Dobříše on-line

Poslední jednání zastupitelů města Dobříše proběhlo ve čtvrtek 27. dubna 2023, a právě z důvodu termínu a času tak nebylo možné zpracovat stručné informace s...

V Dobříši bude k 1. červenci 2023 zrušeno územní pracoviště Finančního úřadu pro...

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství na základě důkladné analýzy využívání územních pracovišť finančních úřadů a rozsahu jimi zajišťovaných činností zruší k 1. červenci...

Oznámení o prodloužení termínu pro podávání přihlášek do výběrového řízení

Městský úřad Dobříš, zastoupený tajemníkem městského úřadu, vyhlásil dne 21. 2. 2023 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa „referent/ka stavebního úřadu“ a prodlužuje...

Energetický mix města a obnovitelné zdroje města Dobříše

Ačkoli se zdá, že v posledních týdnech se rozbouřená situace ohledně energetického trhu spíše uklidňuje, nic to nemění na našem společném závazku, který má...

Jak zastupitelé naplnili a nenaplnili výsledky referenda

Únorové jednání zastupitelstva mělo promítnout výsledky referenda do změny územního plánu. V úvodu starosta konstatoval, že „zastupitelstvo města je povinno výsledek místního referenda respektovat,...

Nadcházející události