0.4 C
Dobříš
Neděle, 24 října, 2021

2. ZŠ Dobříš – Nový školní rok je před námi

A je tu září ☺. Všichni věříme, že letošní školní rok již nebude poznamenaný distanční výukou a prožijeme ho celý společně ve školních třídách. O prázdninách jsme malovali, vyměňovali podlahové krytiny, opravovali a dokupovali...

Zprávy z 2. ZŠ Dobříš

Projektový den – Práce s kůží Na začátku června se několik tříd prvního stupně zúčastnilo projektového dne Práce s kůží. Projekt lektorovala paní Ludmila Osičková, která se věnuje rukavičkářství. Toto řemeslo proslavilo Dobříš po celém...

Sportovní den pro školky

Sportovní den pro nejmenší V pondělí a úterý naši tělocvikáři uspořádali sportovní den pro děti dobříšských školek. V pátek minulého týdne nám akci překazilo počasí, tento týden nám počasí přálo a děti si užily mnoho sportovních aktivit. Na několika stanovištích pod vedením...

Zprávy z 2. ZŠ Dobříš

Slovo paní ředitelky… Milí čtenáři Dobříšských listů, tak už se nám vrátili žáci do školy. I když se učilo prezenčně i distančně a učitelé měli plné ruce práce. Museli zvládnout přecházet z učeben s žáky k...

Děti z 2. ZŠ Dobříš dojaly zdravotníky příbramské nemocnice k slzám

Setkání s předáním dárků připravily děti z 2. ZŠ Dobříš pro lékaře, zdravotní sestřičky i pacienty přímo před budovou příbramské nemocnice. Svou vděčnost a podporu vyjádřili žáci 2. ZŠ Dobříš společně se svou paní...

2. ZŠ Dobříš: Děti nám přinášejí energii a radost

Měsíc duben byl v naší škole ve znamení nástupu alespoň části žáků do školy. Hned to bylo veselejší. Škola se rozezvučela hlasy a smíchem dětí. Činnost zahájila ranní i odpolední družina, konzultační kroužky anglického...

Ve 2. ZŠ jsme se zapojili do výzvy „Ukliďme si Dobříš“

Žáci 2. stupně dostali v měsíci dubnu toto zadání do hodin pracovní výchovy: Posbírej, co uneseš! Stejně jako ve škole se vydej do přírody uklízet odpad, který tam nepatří! Kdybys našel/a něco kuriózního, neváhej poslat...

2. ZŠ Dobříš – Projektové dny v 1. a 2. ročníku

V rámci projektu OP VK Šablony II. proběhly v 1. a 2. třídách projektové dny zaměřené na zvyšování informační gramotnosti žáků. Z Technické akademie dětí a mládeže v Březnici (TECHAK) přijel do tříd Ing. Vrňák, který seznámil žáky...

Leden a únor očima ředitelky 2. ZŠ Dobříš

Pro náhodného kolemjdoucího to může vypadat, že 2. ZŠ je uzavřená a nikdo uvnitř není. Opak je pravdou. Areál školy je sice uzavřený, ale jen proto, že dle pokynu MŠMT nesmí do areálu vstupovat třetí...

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035

Mistrovství světa Trial GP 125 „Byla to nádherná sezóna plná překvapení a nových zkušeností,“ říká nejmladší nováček na pódiu MS, který získal za rok 2020 ve Francii 2. místo a ve Španělsku 3. místo. A...