Výsledky ankety k trvalému pobytuVe dnech 26. února až 8. března měli občané Dobříše možnost odpovídat na dvě anketní otázky týkající se motivace k přihlášení k trvalému pobytu.

Do anonymního hlasování se zapojilo 368 osob. V první otázce „Co podle vás je tou vhodnou motivací, která pomůže přesvědčit obyvatele, aby si na Dobříši zřídili trvalý pobyt?“ získal největší podporu motivační finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč, pro který se rozhodlo 43 % respondentů. V druhé otázce „Pokud bude spuštěna kampaň pro ‚nové’ obyvatele, tedy ty, co si zde nově zřídí trvalý pobyt, co by mělo město zároveň udělat pro ostatní Dobříšáky, kteří zde trvalý pobyt již mají?“ získala největší podporu první parkovací karta zdarma do vybrané parkovací zóny, kterou zvolilo 20,7 % dotázaných. V těsném závěsu se na druhém místě objevila možnost vstupu na městská sportoviště zdarma pro občany s trvalým pobytem (20,2 %).

Vedle výběru z připravených možností měli účastníci ankety prostor navrhnout vlastní způsob, jak motivovat nové občany k registraci trvalého pobytu na Dobříši a také se vyjádřit, co by očekávali od města pro současné obyvatele. Mezi odpověďmi se objevily například návrhy zrušit motivační systém pro odpady MESOH (5 odpovědí) či snížit daň z nemovitostí (16 odpovědí). Mezi ojedinělými návrhy se objevily i náměty typu vybudovat koupaliště, snížit poplatek za odpad na polovinu, zajistit lékaře na Dobříši, zrušit parkovací zóny v Praze či obnovit prvomájový průvod.

Starosta Pavel Svoboda k tomu uvedl: „Všem účastníkům ankety velmi děkuji. Odpovědi jsou pro nás důležitým indikátorem, co pokládají obyvatelé za důležité. S odpověďmi budeme dále pracovat. Další kroky zveřejníme v blízké době.“

Příjmy města se odvíjí od počtu osob, které mají v Dobříši trvalý pobyt. Podle dostupných odhadů v našem městě dlouhodobě bydlí 1 000–1 500 obyvatel, kteří však mají trvalý pobyt jinde. Přitom město za každou takovou osobu přichází o 21 430 Kč za rok, což činí dohromady 21–32 mil. Kč ročně. Anketa měla za cíl zjistit, které motivační prvky pokládají obyvatelé města za nejvhodnější.

Zpracovala DHPředchozí článekKolik žije na Dobříši obyvatel?
Další článekSvoboda o svobodě slova