SPOLEČENSKÁ KRONIKABlahopřání

Dne 7. března 2024 oslaví krásných 65 let společného života manželé Marie a Josef Pelikánovi. Ze srdce jim přejeme, ať i další léta jsou plná zdraví, lásky, vzájemného porozumění a rodinného štěstí.

Dcery s rodinami

Paní Vlasta Neradová z Mokrovrat oslaví dne 18. března 2024 své krásné 90. narozeniny.
K tomuto jubileu pevné zdraví, štěstí přejí dcery Jitka, Hana a celá její velká rodina.

Mami, za všechno velké díky.
K přání se přidávají také vnoučata Lelča, Radek, Petra, Mirek, Honza
a pravnoučata Karinka, Anetka, Kubíček a Adámek.

V březnu oslaví 80. narozeniny pan Zdeněk Dolák.

Všechno nejlepší
a hodně zdraví přeje
jeho velká rodina


Vzpomínky

Dne 23. ledna 2024 uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustil pan Miloslav Machovec z Dobříše. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomíná manželka, syn Petr, dcera Iva a vnučka Kamila

Dne 5. března 2024 uplynou dva roky, co nám odešla naše holčička Kateřinka Flachsová.

S láskou vzpomínají prababička Maruš, Iva a Kamila
a rodina Flachsova

Dne 9. března 2024 uplyne již 20 let, kdy tiše odešla naše milovaná maminka, babička a prababička paní Vlasta Mášová z Dobříše.
Dne 30. března 2024 uplyne již 34 let od smrti našeho tatínka pana Miroslava Máši.
Dne 11. dubna 2024 uplyne 13 let od smrti našeho bratra pana Vlastíka Máši.
Kdo jste znali tyto vzácné lidičky, věnujte jim, prosím, spolu s námi tichou vzpomínku. Děkujeme.

Dcera Mirka a syn Karel s rodinami

Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby si každý vzpomněl, kdo Tě měl rád.
Dne 12. března 2024 tomu bude jeden rok, kdy nás opustila paní Jarmila Skočdopolová.

Vzpomíná dcera
Simona s rodinou

Dne 28. března 2024 tomu budou dva roky, co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Václav Molík.

S láskou vzpomíná manželka Bohunka s rodinouPředchozí článekPražská „S“ v Dobříši
Další článekVýstava starých tisků