1.1 C
Dobříš
Neděle, 24 ledna, 2021

Zprávy ze ZŠ Lidická

Do konce října naše škola měla prezenční výuku. Žáci chodili na výuku do školy a spolu se zaměstnanci se snažili chránit zdraví, nosili roušky. Musíme ocenit, že to zvládali. Od 2. 11. 2020 škola nastoupila...

Zprávy o činnosti ZŠ Lidická

Víte, že základní škola v Lidické ulici (škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) stále vyučuje, protože se na ni nevztahují nařízení vlády ani ministerstva školství o distanční výuce? Tuto náročnou situaci – se všemi...

Září v ZŠ Lidická

Nový školní rok začal na ZŠ Lidická slavnostním setkáním v Prokopově zahradě za účasti paní místostarostky Bc. Dagmar Mášové. Byli jsme si všichni vědomi, že letošní školní rok bude ovlivněn slovem COVID, ale přesto bychom...

ZŠ Lidická Dobříš

Letní prázdniny utekly jako voda a zanedlouho zahájíme nový školní rok. Zda bude opět netradiční, tak jako ten minulý, je nyní těžké odhadnout. Jisté ale je, že naši pedagogové zvládli bez problémů distanční výuku,...

Školní rok na naší škole

Letošní školní rok je za námi. Byl jiný než roky předchozí. Došlo k značným změnám ve formě výuky. Naše škola již 72 let poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s různými druhy...

Dálková výuka na naší škole

Od uzavření školy z důvodu nařízení vlády jsme stejně jako ostatní školy přestoupili na dálkovou výuku. Každý den od uzavření školy vyučující a asistentky pedagoga hledali způsob předávání učiva našim žákům jak na opakování, tak výuku...

Výlet za kulturou

Dne 3. 3. 2020 jsme se vypravili do příbramského divadla na divadelní hru „Jak jsem vyhrál válku“. Děj se odehrával za války, a i přesto, že je to téma vážné, toto byla komedie. Hlavní...

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Lidická, Dobříš (aktuální stav)

Vážení zákonní zástupci, zápis k povinné školní docházce bude probíhat od 1. 4. do 15. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dítěte ve škole Na základě doporučení MŠMT upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce...

Masopustní rej na ZŠ Lidická, Dobříš

„Masopust představuje velice oblíbený lidový svátek. Dříve jej lidé slavili od Tří králů, až do popeleční středy. Poté následoval čtyřicetidenní půst, který trval až do Velikonoc. Klasické masopustní oslavy dnes začínají tři dny před...

Den bezpečnějšího internetu 2020

Internet je místo, kde naše děti tráví čím dál více svého volného času. Ačkoli nám internet v mnoha věcech usnadňuje život, je zdrojem spousty informací, zábavy a rychlé komunikace s člověkem na druhém konci...