Kolik žije na Dobříši obyvatel?

Graf na základě dat od mobilních operátorů Poznámka: Ministerstvo vnitra ani město Dobříš nedisponují detailními informacemi o jednotlivých telefonních číslech. Mobilní operátoři poskytli pouze statistická data, kde čísla jsou agregována do kategorií podle společného chování (rezidenti, dojíždějící za prací atd.).


Podle oficiální evidence obyvatel žilo na Dobříši k 1. lednu tohoto roku 8 578 obyvatel. To je počet osob, které zde mají trvalý pobyt.

Město získalo statistická data od Ministerstva vnitra, které pracuje s údaji mobilních operátorů. Operátoři jsou schopni sledovat jednotlivá telefonní čísla mobilních telefonů, přesněji SIM karty a jejich pohyb. Z agregovaných dat statistici vytvářejí profily chování podle toho, jak se která SIM karta chová. Pro každé číslo mobilního telefonu tak bylo určeno místo, kde se daný držitel ve sledovaném období nejvíce vyskytuje v noci. Takových rezidentů je v Dobříši 9 747. To je o 1 169 osob více, než zde má trvalý pobyt. Těchto 13 % obyvatel nejsou žádní přespolní. Jsou to obyvatelé Dobříše, kteří zde bydlí, jen mají adresu trvalého pobytu někde jinde. Ani počet 9 747 osob není konečný. Ve skutečnosti na Dobříši bude žít ještě o trochu více obyvatel. To jsou ti, kteří nejsou zahrnuti do statistik mobilních operátorů. Nejmladší děti, majitelé zahraničních SIM apod. Ze statistik mobilních operátorů lze vyčíst pohyb čísel v hodinových intervalech. Tato data ukazují, že přes 30 % rezidentů města v pracovní dny odjíždí jinam za prací nebo do školy. A tento úbytek nevyrovná příjezd do škol či za prací z jiných obcí. Pohyb obyvatel v průběhu dne je u nás podobný jako v dalších městech v blízkosti Prahy. Je zde prokazatelně významná část obyvatel, kteří sice pracují nebo studují v Praze, ale každé odpoledne se vrací na Dobříš.

Rozdíl mezi těmi, kteří na Dobříši žijí, a těmi, kteří zde mají trvalý pobyt, má přímý dopad na rozpočet města. Příjmy města jsou z velké části vypočteny pomocí rozpočtového určení daní (tzv. RUD), kde kritériem, kolik ze státního rozpočtu přijde na účet města, je právě počet osob s trvalým pobytem. Letos je příjem na obyvatele Dobříše s trvalým pobytem stanoven ve výši 21 430 Kč za osobu a rok. Kdyby všech 1 169 osob, které na Dobříši žijí, ale trvalý pobyt mají jinde, si zde trvalý pobyt zaregistrovalo, městu by to do rozpočtu přineslo 25 milionů korun. Každý rok. A za to se již dá něco opravit či vybudovat. Můžeme se na to dívat také z jiného pohledu. Tito spoluobčané, kteří ve městě žijí, ale nemají zde trvalý pobyt, také využívají infrastrukturu města. Používají silnice, parkovací místa, chodníky, veřejné osvětlení, odpadkové koše na ulicích atd. Město ale za ně nemá odpovídající příjem. Pokud patříte do této skupiny, prosím zvažte přihlášení k trvalému pobytu na Dobříši. Staňte se skutečným Dobříšákem.

Pavel Svoboda, starosta

Počet rezidentů dle mobilních operátorů9 747
Počet osob s trvalým pobytem8 578
Rozdíl1 169
Počet osob, které nemají trvalý pobyt na Dobříši1 169
Příspěvek RUD na 1 obyvatele× 21 430 Kč
Teoretický rozdíl v příjmech města25 051 670 Kč


Předchozí článekMýty a fakta kolem trvalého pobytu
Další článekVýsledky ankety k trvalému pobytu