0.4 C
Dobříš
Neděle, 24 října, 2021

Zprávy z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 4. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo: – rozpočtové opatření č. 3/2021 v předneseném znění, – darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi obcí Stará Huť a rodiči. Zastupitelstvo obce vzalo na...

Sčítání lidu, domů a bytů

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky...

Výsledky voleb 2020 v naší obci

Volby do zastupitelstev krajů Volební účast 44,00 % ODS 18,58 % Česká pirátská strana 18,37 % STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 17,95 % ANO 2011 16,91 % KSČM 7,30 % SPD 6,26 % Česká strana sociálně demokratická 4,8 % Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení...

Obecní úřad Stará Huť informuje

Každoročně se touto dobou v Novém směru dočítáte o plánovaných vánočních akcích. Žijeme v době, kdy koronavirus ovládá naše životy. Práci, rodinu, školu, přátelství, volný čas… A je jen na nás, jak se s tím vypořádáme....

Zprávy z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: – záměr prodeje části pozemku parc.č. 835/1 o výměře 33 m2; – koupi části pozemku parc. č. 924 o výměře 261 m2 spolu s objektem čekárenského přístřešku, včetně technických podmínek prodeje...

Volby do Evropského parlamentu ve Staré Huti

Volební účast 34,18 % Česká pirátská strana 18,18 % / 68 platných hlasůANO 2011 17,37 % / 65 platných hlasůODS 15,77 % / ...

Setkání s občany

Dne 25. 4. se konalo další setkání s občany v nově rekonstruovaných prostorách kulturního domu. Přítomno bylo přibližně 60 občanů, kteří byli v úvodu informováni o získání dotace na výstavbu nové MŠ z programu...

Bioodpady

Od měsíce června posílíme počet kontejnerů, které jsou umístěny po obci. Uvádíme, kde a v jakých termínech jsou kontejnery na bioodpad umisťovány: Sudé týdny: Krásný život, Malostranská (u tříděného odpadu), Vrbová, Zahradní (v parku u mostu)Liché týdny: Ke...

Letošní stavění májky a pálení čarodějnic se obzvlášť vydařilo

Svou návštěvností předčilo několik předchozích let. Májka svou výškou nejspíš také zaznamenala dlouhodobější rekord. Moderní čarodějnice pak zaplála pod přísným dozorem místních hasičů. A přispěním DJ Pepy se návštěvníci rozcházeli jen neradi s hodinou...