16.4 C
Dobříš
Pondělí, 15 dubna, 2024

Odpady

Vážení spoluobčané, přinášíme vám souhrnnou zprávu z pohledu odpadového hospodářství za rok 2023. Specifickou položku tvoří železo, jehož sběr organizují místní dobrovolní hasiči. Všem, kdo prostřednictvím odložení železného šrotu během sběru podporují činnost našich hasičů,...

NOVÝ SMĚR – PROSINEC

Zprávy ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. 11. 2023: Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: – záměr prodeje pozemku parc. č. 387/34 v k.ú. Stará Huť o výměře 65 m2 z důvodu narovnání stávajícího...

NOVÝ SMĚR – LISTOPAD

Infokanál – emailové zasílání zpráv V rámci rozšíření možnosti vaší informovanosti budeme využívat v rámci SMS Infokanálu zadané e-mailové adresy. Prosíme o jejich aktualizaci, případně jejich zadání. Úpravu můžete provést prostřednictvím webových stránek obce www.starahut.eu/obcan/sms-infokanal....

NOVÝ SMĚR – ŘÍJEN

Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konanéhodne 11. 9. 2023 Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: záměr prodeje části pozemku parc. č. 838/4 v k. ú. Stará Huť o výměře 8 m2; Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č....

NOVÝ SMĚR – ČERVEN

Pozvánky Srdečně zveme na promítání cestovatelského videa pana Mgr. Petra Váni o Srí Lance ve čtvrtek 8. 6. 2023 ve 14 hod. v klubovně obecního úřadu. První setkání s panem Váňou, kde přiblížil krásy Madeiry,...

NOVÝ SMĚR – DUBEN

Ochrana životního prostředí prostřednictvím sběru elektroodpadu Z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL se dozvídáme, jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, snižuje...

NOVÝ SMĚR – BŘEZEN

Zprávy z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 2. 2023: Zastupitelstvo obce schválilo: – opravy místních komunikací v rozsahu úseků Malostranská, U Potoka a část ulice Loukotova dle obdržené nabídky společnosti Strabag a. s., IČ...

NOVÝ SMĚR – ÚNOR

Zprávy z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. 1. 2023 Zastupitelstvo obce schválilo: – pořízení pracovní vysokozdvižné plošiny Genie TZ-50, rok výroby 2007,a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy; – Dohodu o poskytnutí dotace z Programu...

První volby s možností volby– Probuď se pro Huť

Po dlouhých letech vedení obce bez zdravé opozice jsme se rozhodli pod hlavičkou ODS a nezávislých sestavit protikandidátku ve Staré Huti. Chceme nabídnout obyvatelům Staré Huti možnost volby a tak docílit zdravé diskuse, která do...

NOVÝ SMĚR ČERVENEC–SRPEN

Vážení spoluobčané, dovoluji si navázat na článek z minulého čísla zpravodaje. Jak jistě víte, na podzim proběhnou komunální volby. Volební období uběhlo rychle a my bychom se chtěli s mírnou obměnou kandidátní listiny opět ucházet o...

Nadcházející události