20.5 C
Dobříš
Čtvrtek, 25 července, 2024

Čarodějnice i letos

Pálení čarodějnic, kterému předchází stavění májky, je jednou z mála akcí, které jsou hojně navštěvovány místními občany, ale i přespolními. Těmi dalšími bývají Rozsvícení stromku a Pouťová hasičská soutěž. Velice nás to těší. I když...

Dětská hřiště

Hřiště v Malostranské ulici prošlo velkou obměnou. Zároveň byl prostor částečně oplocen a zamezilo se nevhodnému parkování. Věříme, že se toto hřiště stane mnohem více navštěvovaným než dosud. Také v lokalitě Nad Strží byla přidána houpačka,...

NOVÝ SMĚR – DUBEN

Stavební činnost v okolí školy Jak mnozí již zaznamenali, započala stavební činnost v souvislosti s přípravnými pracemi pro přístavbu II. stupně základní školy. Během měsíce března byla provedena demolice budov družiny a pošty, byly postaveny...

NOVÝ SMĚR – BŘEZEN

Zprávy z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 19. 2. 2024 Zastupitelstvo schválilo: – kupní smlouvu na pozemek parc. č. 836/29 o výměře 96 m2 a parc. č. 836/30 o výměře 33 m2 v předneseném znění; – záměr...

Odpady

Vážení spoluobčané, přinášíme vám souhrnnou zprávu z pohledu odpadového hospodářství za rok 2023. Specifickou položku tvoří železo, jehož sběr organizují místní dobrovolní hasiči. Všem, kdo prostřednictvím odložení železného šrotu během sběru podporují činnost našich hasičů,...

NOVÝ SMĚR – PROSINEC

Zprávy ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. 11. 2023: Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: – záměr prodeje pozemku parc. č. 387/34 v k.ú. Stará Huť o výměře 65 m2 z důvodu narovnání stávajícího...

NOVÝ SMĚR – LISTOPAD

Infokanál – emailové zasílání zpráv V rámci rozšíření možnosti vaší informovanosti budeme využívat v rámci SMS Infokanálu zadané e-mailové adresy. Prosíme o jejich aktualizaci, případně jejich zadání. Úpravu můžete provést prostřednictvím webových stránek obce www.starahut.eu/obcan/sms-infokanal....

NOVÝ SMĚR – ŘÍJEN

Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konanéhodne 11. 9. 2023 Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: záměr prodeje části pozemku parc. č. 838/4 v k. ú. Stará Huť o výměře 8 m2; Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č....

NOVÝ SMĚR – ČERVEN

Pozvánky Srdečně zveme na promítání cestovatelského videa pana Mgr. Petra Váni o Srí Lance ve čtvrtek 8. 6. 2023 ve 14 hod. v klubovně obecního úřadu. První setkání s panem Váňou, kde přiblížil krásy Madeiry,...

NOVÝ SMĚR – DUBEN

Ochrana životního prostředí prostřednictvím sběru elektroodpadu Z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL se dozvídáme, jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, snižuje...

Nadcházející události