-1 C
Dobříš
Sobota, 28 ledna, 2023

NOVÝ SMĚR – KVĚTEN

Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 27. 6. 2022 od 18 hodin v obřadní síni Obecního úřadu ve Staré Huti. Blahopřání Významného životního jubilea se v měsíci červnu dožívá pan Vladimír Švehla. Srdečně...

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, zní to až neuvěřitelně, ale čtyři roky volebního období se chýlí ke konci. Zažili jsme dobu covidovou, která tak trochu zkreslila vnímání času. Svádí to k dělení historie na „před“ a „po“ covidu....

Sbírka pro Ukrajinu

Děkujeme všem našim občanům, kteří se zapojili do sbírky pokrývek, polštářů a ložního prádla na pomoc ukrajinským uprchlíkům a přinesli potřebné věci do komunitního centra v Dobříši. Zde byly tyto dary zabaleny a ještě...

NOVÝ SMĚR

Zprávy z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 12. 2021 Zastupitelstvo obce schválilo: – Rozpočet obce na rok 2022 jako přebytkový. Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu došlo ke změnám v hodnotách předpokládaných dotací a s...

ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 v naší obci Volební účast: 72,30 % SPOLU 31,37 % PIRÁTI A STAROSTOVÉ 20,19 % ANO 2011 18,62 % PŘÍSAHA Roberta Šlachty 8,29 % SPD 6,49 % ČSSD 4,80 % KSČM 4,20 % Trikolora 1,56 % Strana zelených...

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zprávy z 21. zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce schválilo: – rozpočtové opatření č. 8/2021; – Smlouvy o zřízení věcného břemene–služebnosti č. IE–12–6008848/1 Stará Huť, ul. Knínská, KNN od R46 do R1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ...

Blahopřání

V měsíci září oslaví své životní jubileum paní Marcela Břížďalová a pánové Alois Pošvář a Josef Pluhař. Srdečně blahopřejeme! Letos v září oslaví své životní jubileum náš starosta, pan Petr Dragoun. V čele naší obce je...

Zprávy z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 12. 4. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo: – rozpočtové opatření č. 3/2021 v předneseném znění, – darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi obcí Stará Huť a rodiči. Zastupitelstvo obce vzalo na...

Sčítání lidu, domů a bytů

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky...

Nadcházející události