-4.5 C
Dobříš
Úterý, 5 prosince, 2023

NOVÝ SMĚR – ŘÍJEN

Zprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konanéhodne 11. 9. 2023 Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo: záměr prodeje části pozemku parc. č. 838/4 v k. ú. Stará Huť o výměře 8 m2; Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č....

NOVÝ SMĚR – ČERVEN

Pozvánky Srdečně zveme na promítání cestovatelského videa pana Mgr. Petra Váni o Srí Lance ve čtvrtek 8. 6. 2023 ve 14 hod. v klubovně obecního úřadu. První setkání s panem Váňou, kde přiblížil krásy Madeiry,...

NOVÝ SMĚR – DUBEN

Ochrana životního prostředí prostřednictvím sběru elektroodpadu Z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL se dozvídáme, jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, snižuje...

NOVÝ SMĚR – BŘEZEN

Zprávy z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 20. 2. 2023: Zastupitelstvo obce schválilo: – opravy místních komunikací v rozsahu úseků Malostranská, U Potoka a část ulice Loukotova dle obdržené nabídky společnosti Strabag a. s., IČ...

NOVÝ SMĚR – ÚNOR

Zprávy z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. 1. 2023 Zastupitelstvo obce schválilo: – pořízení pracovní vysokozdvižné plošiny Genie TZ-50, rok výroby 2007,a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy; – Dohodu o poskytnutí dotace z Programu...

První volby s možností volby– Probuď se pro Huť

Po dlouhých letech vedení obce bez zdravé opozice jsme se rozhodli pod hlavičkou ODS a nezávislých sestavit protikandidátku ve Staré Huti. Chceme nabídnout obyvatelům Staré Huti možnost volby a tak docílit zdravé diskuse, která do...

NOVÝ SMĚR ČERVENEC–SRPEN

Vážení spoluobčané, dovoluji si navázat na článek z minulého čísla zpravodaje. Jak jistě víte, na podzim proběhnou komunální volby. Volební období uběhlo rychle a my bychom se chtěli s mírnou obměnou kandidátní listiny opět ucházet o...

NOVÝ SMĚR – KVĚTEN

Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 27. 6. 2022 od 18 hodin v obřadní síni Obecního úřadu ve Staré Huti. Blahopřání Významného životního jubilea se v měsíci červnu dožívá pan Vladimír Švehla. Srdečně...

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, zní to až neuvěřitelně, ale čtyři roky volebního období se chýlí ke konci. Zažili jsme dobu covidovou, která tak trochu zkreslila vnímání času. Svádí to k dělení historie na „před“ a „po“ covidu....

Sbírka pro Ukrajinu

Děkujeme všem našim občanům, kteří se zapojili do sbírky pokrývek, polštářů a ložního prádla na pomoc ukrajinským uprchlíkům a přinesli potřebné věci do komunitního centra v Dobříši. Zde byly tyto dary zabaleny a ještě...

Nadcházející události