Výsledky dotačního řízení města Dobříše pro rok 2024

Foto: archiv města


Dne 29. září 2023 bylo vyhlášeno dotační řízení pro rok 2024 na podporu žadatelů v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a umění a volného času se zaměřením zejména na výchovu a vzdělávání, prevenci kriminality a protidrogové aktivity.

Celkem bylo přijato 50 žádostí o programové dotace a 8 žádostí o individuální dotaci.

V programových dotacích se rozdělovala částka 4 644 661 Kč. Podané žádosti byly v souhrnné výši 6 427 361 Kč, proto došlo ke krácení požadavků. V programu 1 došlo ke krácení dotací na 81 % nároku (žadatel tedy získá 81 % částky, na kterou by měl po vyhodnocení žádosti nárok, bylo-li by v dotačním programu více peněz). V programu 2 nebyly přiznané dotace kráceny, protože v programu byl dostatek finančních prostředků. V programu 3 došlo ke krácení na necelých 95 % nároku. Jedna žádost byla vyřazena, protože byla podána opožděně, jedna žádost nezískala minimální počet bodů pro přiznání dotace a jedna žádost byla pro nesplnění účelu/důvodů podpory dle dotačního programu přeřazena do individuálních žádostí.

Individuální dotace byly podány v souhrnné výši 414 500 Kč. Jedné žádosti nebylo vyhověno. Žadatelům bylo přiděleno celkem 184 000 Kč (tyto finanční prostředky jsou vypláceny mimo objem peněz v dotačním fondu).
Kvalita žádostí a jednotlivých projektů je u většiny žadatelů na velmi dobré úrovni.

Sedmičlenná komise během Vánoc všechny žádosti prostudovala a na jednáních, která proběhla 11. a 18. ledna, posoudila dle vyhlášených specifických kritérií. Doporučení komise následně projednala rada města dne 30. 1. 2024 a schválila poskytnutí dotací do 50 000 Kč. Zastupitelstvo města pak na zasedání konaném 8. 2. 2024 schválilo poskytnutí dotací nad 50 000 Kč.

„Děkuji úředníkům MěÚ Dobříš za důslednou kontrolu formálních záležitostí podaných žádostí a pečlivou přípravu podkladů pro jednání dotační komise. Velice děkuji všem členům komise za zodpovědnou a časově náročnou práci při hodnocení žádostí. Vážím si všech, kteří cokoli dělají pro druhé, tady konktrétně pro obyvatele Dobříše. Podle mého je nabídka k využití volného času a mimoškolních aktivit bohatá. Myslím, že je z čeho vybírat. Přeji všem úspěšnou sezónu, medaile jsou důležité, ale je dobré smysluplně užít čas s přáteli, něco nového se naučit a rozvíjet své schopnosti a dovednosti,“ hodnotí na závěr Dagmar Mášová, předsedkyně dotační komise.

Vzhledem k rozsáhlým podkladům podrobné informace o přidělených finančních prostředcích naleznete na webu města v sekci „Občan a úřad“ – „Dotace poskytované městem Dobříš“ – „Dotační řízení pro rok 2024“.

Jan Horník, tajemník úřaduPředchozí článekNabídka města Dobříš: Provozování volnočasového klubu v Kopáčkově domě
Další článekDobříš startuje anketu, která má za cíl zjistit, které „výhody” by mohly motivat obyvatele k nahlášení trvalého pobytu v Dobříši a jaké benefity by ocenili stávající obyvatelé