NOVÝ SMĚR – DUBENStavební činnost v okolí školy

Jak mnozí již zaznamenali, započala stavební činnost v souvislosti s přípravnými pracemi pro přístavbu II. stupně základní školy. Během měsíce března byla provedena demolice budov družiny a pošty, byly postaveny sloupy pro elektrické vedení. Zároveň bylo nutné požádat o povolení k přeložkám přípojek vody, kanalizace i plynu. Dále jsme objevili trativod ze školy, který se musí také přeložit. Všechny tyto přeložky jsou postupně realizovány, nejpozději v průběhu dubna by mělo dojít k dokončení. Aktuálně probíhají práce pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Souběžně s přípravami na stavbu také připravujeme žádosti o dotace jak na vlastní stavbu, tak následně vybavení tříd.

Do doby ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby a obdržení stavebního povolení nejsou v místě plánované žádné práce omezující okolí. Jakmile bude zahájena stavba, budete včas informováni. Stavbou dojde především k omezení dopravy v okolí školy. Věříme, že rodiče chápou a budou respektovat tuto potřebu a využijí parkovací místa na návsi a v širším okolí.


Pozvánka

na zasedání zastupitelstva 22. 4. 2024 v 18.00 v obřadní místnosti obecního úřadu.


Stavění májky a pálení čarodějnic

V sobotu 30. dubna proběhne opět už tradičně od 18.00 stavění máje v parku u vstupu do obce. Následně bude od 19.00 zahájeno pálení čarodějnic na louce u dálnice.


Čápi

S letošním včasným nástupem jara se objevil čáp na našem komíně již 4. března. Pro připomenutí – čáp přilétal většinou koncem března, ale v loňském roce se objevil již 10. března.
Věřme, že nenastanou žádné nepříznivé vlivy, které by naše čápy vystrnadily z hnízda.


Poděkování

Srdečně děkuji obecnímu úřadu a SPOZ ve Staré Huti, celé své rodině, příbuzným a přátelům za blahopřání a dárky k mým narozeninám.

Božena Frajerová


Významného životního jubilea

se v měsíci dubnu dožívají paní Rudolfa Padevětová, Vladislava Jindáčková, Alena Kolářová, Marie Polcarová, Drahomíra Štrausová, Stanislava Jánská a Růžena Vávrová a pánové Ladislav Moc, Antonín Malý, Jaromír Fotr, František Snopek a Jaroslav Dvorský.
Srdečně blahopřejeme!


Ochrana životního prostředí prostřednictvím sběru elektroodpadu

V přechozím vydání jsme vás seznámili s tím, jak hospodaříme s odpady – komunálním i tříděnými. Nyní doplňujeme obdržené zhodnocení, jak je na tom naše obec ve sběru elektroodpadu prostřednictvím společnosti ASEKOL. Na základě obdrženého Certifikátu environmentálního vyúčtování bylo zpracováno 3 076 kg elektrozařízení a tím bylo uspořeno 7,7 MWh elektřiny, 553,79 litrů ropy, 285,31 m3 vody a 1,69 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 2,41 tun, a produkci SO2 (který zapříčiňuje okyselování prostředí) ekv. o 29,98 kg. Úspora takového množství ropy se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 8 141 km v běžném osobním autě a úspora vody se rovná 3 830 cyklů sprchování.
Děkujeme.


Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat následovně:

13. 4. 2024 v době od 9.19 do 9.29 hod.
11. 5. 2024 v době od 8.20 do 8.30 hod.
14. 9. 2024 v době od 9.19 do 9.29 hod.
12. 10. 2024 v době od 8.20 do 8.30 hod.

Ve všech případech před budovou Obecního úřadu, Karla Čapka 430.


Bioodpady

S předčasně nastoupeným jarním počasím je také potřeba časné údržby zahrad a zeleně. Od března opět umisťujeme kontejnery na bioodpad ke kompostování. Větve určené ke štěpkování (tj. průměr 2 cm a více) odkládejte vedle kontejneru. Ne však před oko určené k natahování kontejneru.
Upozorňujeme, že do kontejneru na bioodpad rozhodně nepatří plastové obaly od sazenic, plastové pytle od zeminy a podobně. Na ty jsou určeny kontejnery na tříděný odpad.
Mimo tento režim také můžeme přistavit na základě domluvy kontejner k vaší nemovitosti za cenu 200 Kč za přistavení a odvoz (tzn. při vlastním naložení) a 300 Kč včetně naložení. Kontejnery je možné přistavit pouze na jeden den.


A jak vypadal letošní úklid obce?

Zúčastnilo se ho letos asi 40 občanů naší obce včetně mnoha dětí. Svezeno bylo na 700 kg odpadu. Děkujeme všem, kterým není lhostejné naše okolí a mohli přijít, za účast a podanou pomocnou ruku.


Akce v Kulturním domě

Po plesové sezoně Vás s radostí zveme na další jarní kulturní zážitky v podání oblíbeného pěveckého sboru Lucky Voice Band v neděli 21. dubna od 17 hod. Můžete se opět těšit na svěží závan jara, energie, nadšení a pohody. Vstupné 150 Kč.

Další příjemnou podívanou bude divadlo v podání dětského souboru v sobotu 27. dubna a v neděli 28. dubna. Vždy od 16 hod. Vstupné dobrovolné.
Přijďte načerpat energii a potěšit se výkony obou souborů.

Velice specifickou záležitostí pak bude pomyslná cesta do Afriky. Přijďte s rodinou či přáteli objevit a zažít podvečer v barvách Afriky! Paní Emma Siewe, žijící v naší obci, pro vás připravila 13. dubna od 16 hod. program s názvem Pojedeme do Afriky. Formou promítnutí krátkého filmu, ukázkami kultury prostřednictvím tkanin, hudby a tance, do kterého se budete moci zapojit, stejně tak ochutnávkou gurmánských specialit, představí svou rodnou zemi, kterou je Kamerun. Vstupné je dobrovolné, děti jsou vítány.Předchozí článekZprávičky z naší MŠ
Další článekZnovuobjevený Drhovský poklad v Muzeu města Dobříše odhaluje tajemství, které přežilo staletí!