17 C
Dobříš
Středa, 29 června, 2022

Osvobození Dobříše

První známky odboje se v Dobříši objevily až v době heydrichiády, respektive po popravě celé rodiny dobříšského starosty Adolfa Scharta. Odbojové skupině „Srp a kladivo“ se sice podařilo v dubnu 1943 vykolejit vlak na...

Hlas pro starostu stál 1 000 Kč

V dubnovém vydání tematicky zmíním jeden případ, který rozhýbal zdejší politické dění. Před devadesáti lety v měsíci dubnu 1932 se konaly na Dobříši obecní volby, které proběhly celkem v klidu až do volby starosty 20. 5.,...

Starosta Leopold Železný

Leopold Železný se narodil 15. 4. 1823 na zámku Hoješín u Čáslavi do rodiny správce tamního panského statku patřícího knížecímu rodu Aueršperků. Později jeho otec přešel do služby ke knížeti Colloredo-Mannsfeldovi, kde se stal...

Jedno historické ohlédnutí za sadem na náměstí Komenského

Do veřejného zájmu se tento rok vrací stromořadí na náměstí Komenského, které má vzít za své a má být nahrazeno stromky, které tak akorát očůrá malý pejsek. Což mi připomíná nařízení, které obecní zastupitelstvo...

Vzácný exponát Muzea města Dobříše

Muzea malých měst obvykle schraňují předměty regionálního významu, někdy i takové, které mají citovou hodnotu pouze pro správce dotyčného muzea. Zároveň se tam však dají nalézt zapomenuté poklady. Někdy je ono zapomenutí i úmyslné,...

Vánoce chudých dětí na Dobříši

Vánoční charita byla v našem městě svého času celkem rozšířené mecenášství a mnoho chudých dětí díky tomu mohlo alespoň na čas zapomenout, v jaké nouzi muselo žít. Nebudeme se věnovat této vánoční charitě komplexně,...

Městské muzeum

„Spolek okresního musea v Dobříši“ byl založen ustavující valnou hromadou 27. května 1912 v Občanské besedě. Hlavní postavou byl od samého počátku ředitel měšťanské školy František Tatar, ačkoli prvním předsedou spolku se stal okresní starosta...

Pošta v Dobříši

Stanice v Dobříši v roce 1833, podle dobříšského rodáka Ludvíka Kopáčka o dva roky později. Už roku 1825 byla dekretem dvorské komory ve Vídni propůjčena poštovní doprava majiteli panství Rudolfu, knížeti z Colloredo-Mannsfeldu, jenž...

Kameny zmizelých položí Dobříš na počátku chanuky

„I málo světla dokáže rozehnat hodně tmy“ říká poselství, které přináší osmidenní židovský svátek chanuka. Nejdůležitější tradicí chanuky je každodenní zapalování osmiramenného svícnu. Právě v období tohoto svátku, budou v Dobříši položeny první kameny zmizelých....

Z historie města Dobříše

Zaspala nám lokálka V letošním roce jsme dostali zprávu, že kromě víkendového jízdního řádu bude zrušena osobní doprava na vlakové dráze do Dobříše, tedy přesněji od Mníšku. Ještě ve dvacátých letech minulého století přitom byla...