Mýty a fakta kolem trvalého pobytuKolem změny trvalého pobytu se vyskytují různé nepravdy. Jak je to ve skutečnosti?

Mýtus 1: Změna trvalého pobytu je velmi časově a finančně náročná

Skutečnost: Pro změnu trvalého pobytu je třeba se dostavit na městský úřad a vyplnit jednoduchý formulář. Nemusíte čekat ve frontě, lze se předem objednat na zvolený čas. Se změnou bude vystaven nový občanský průkaz, tedy si vás vyfotí. Poplatek je 50 Kč. Jakmile je průkaz vyroben, za cca 10 dnů, přijde vám zpráva a vy si jej bez čekání vyzvednete. V cestovním pasu ani řidičském průkazu se adresa neuvádí.

Mýtus 2: Změna trvalého pobytu je složitá u dalších institucí

Skutečnost: Pokud změníte adresu trvalého pobytu, získáte nový občanský průkaz. Pro další smluvní vztahy (banka, pojišťovna, leasing) zpravidla stačí oznámit změnu adresy a nové číslo občanského průkazu elektronicky. Nejčastěji tak, že na mobil vyfotíte novou občanku a odešlete e-mailem nebo přes portál dané instituce, příp. přes aplikaci mobilního bankovnictví.

Mýtus 3: Pro změnu adresy potřebuji souhlas majitele bytu

Skutečnost: Pro přihlášení k trvalému pobytu dokládá žadatel, že má právo v dané nemovitosti (dům, byt, rekreační objekt) bydlet. Pokud je žadatel zároveň majitelem dané nemovitosti, doloží to například výpisem z katastru nemovitostí. Pokud je nájemníkem, doloží právo užívat danou nemovitost například nájemní smlouvou. Souhlas pronajímatele bytu není vyžadován, viz zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, § 10 čl. 2. Ve skutečnosti se majitel bytu ani nemusí dozvědět, že si na adresu jeho bytu nájemce zaregistroval trvalý pobyt. Městský úřad takovou informaci třetí stranám neposkytuje.

Mýtus 4: Podnikám jako OSVČ. Se změnou trvalého pobytu se mi vždy změní sídlo podnikání

Skutečnost: Adresa trvalého pobytu a sídlo pro podnikatelkou činnost jsou dvě nezávislé adresy. Při registraci nebo změně podnikatelské činnosti vyplňuje podnikající osoba, zda chce mít sídlo trvale shodné s bydlištěm (ANO/NE), viz bod 9 Změnového listu. Pokud má podnikatel doposud zaškrtnuto Ano, stačí živnostenskému úřadu nahlásit, že trvalou shodu dále nepožaduje. Takové oznámení lze provést osobně, nebo odesláním zprávy z datové schránky. Změna je zdarma. Pokud podnikatel vyplní NE, pak bude mít sídlo pro podnikání dále na původní adrese, například v Praze, a trvalý pobyt na Dobříši či jinde.

Mýtus 5: Podnikám jako OSVČ. Když budu mít trvalý pobyt na Dobříši, bude mě živnostenský úřad v Dobříši více kontrolovat

Skutečnost: Adresa trvalého pobytu a sídlo pro podnikání jsou dvě nezávislé adresy (viz předchozí mýtus). Lze tedy mít trvalý pobyt například v Dobříši a sídlo pro podnikání i nadále například v Praze. Odbor Městského úřadu Dobříš – Živnostenský úřad se zabývá v rámci kontrol pouze živnostníky, kteří mají sídlo na Dobříši. Pokud budete mít trvalý pobyt na Dobříši a sídlo firmy nadále v Praze, bude případnou kontrolu vašeho podnikání vykonávat pražský živnostenský úřad.

Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekDobříš se blíží k cíli třídění odpadu: Více recyklace, méně směsného odpadu
Další článekKolik žije na Dobříši obyvatel?