9.6 C
Dobříš
Neděle, 27 září, 2020

Město Dobříš má nový tržní řád

Dne 1. 8. 2020 nabyl účinnosti nový tržní řád města Dobříše – jedná se o nařízení města č. 3/2020, které schválila rada města na své schůzi konané dne 14. 7. 2020 na základě zmocnění uvedené...

Budovu bývalého kina čeká demolice

Stará budova dobříšského kina je již dlouho v žalostném stavu, postupně chátrá a po nedávném požáru je její stav již neúnosný. Ruina, obklopená nepříliš udržovanou zelení, trápí obyvatele nejen svým vzhledem. Obtěžuje také tím, že...

Nová horolezecká stěna ve sportovní hale

V prostoru zrekonstruované sportovní haly byla podle plánu instalována nová lezecká stěna. Její cena včetně montáže vyšla město celkem na 489 100 Kč bez DPH. „Nová lezecká stěna bude k dispozici od září primárně pro...

Z letní činnosti Městské policie Dobříš

Městská policie během léta řešila nejvíce stížnosti na nepořádek a rušení nočního klidu. „Je hlavně na nás samotných, abychom uměli zhodnotit své chování na veřejnosti a nerušili noční klid ostatním spoluobčanům. Bohužel pod vlivem alkoholu...

Vodní zdroje v Dobříši

Komise pro životní prostředí a ekologii na svém 8. jednání dne 1. 6. 2020 mimo jiné projednala bod Zdroje vody a zásobování pitnou vodou v Dobříši. Na úvod zástupce VHS Dobříš informoval členy komise...

My, co nejsme na „FEJSBUKU“ a volili jsme Pro Dobříš

Blíží se konec prázdnin a my, co nejsme na fejsbuku, jsme zvědaví, co přinesou nové Dobříšské listy. Volili jsme hnutí Pro Dobříš, paní Vlnasová vystupovala na veřejnosti, byla to hlavně ona, kdo zajistil tolik...

Náš most má podporu středočeských zastupitelů

Děkujeme všem, kteří podepsali petici (celkem 1 179 podpisů) za zapsání tzv. Karlova mostu na Dobříši (most přes Pilský potok pod Pražskou ulicí) nebo naše snažení podpořili jinak. Naši myšlenku inspirovanou plány na vybagrování...

Návrat jelenců běloocasých do zámeckého parku a připomenutí ondatry pižmové

Otevřením francouzské zahrady na dobříšském zámku se zpřístupnila i přilehlá část anglického parku, kde je umístěn výběh jelenců. Zájmový chov zde byl obnoven a na přání majitelů zámku sem byla umístěna laň s jelenem....

Něco z historie školy v Pražské ulici a otevření školy na Komenského náměstí

Pro mnoho z nás je „Stará škola“ na Komenského náměstí tou nejstarší institucí, se kterou se dnes můžeme v Dobříši setkat. Přesto, když byla tato škola v r. 1899 otevřena, byla tou novou, protože...
dobříš letecký snímek

Analýza Programu rozvoje města Dobříše

Váš názor je pro město velmi podstatný, a proto bychom Vás touto cestou rádi zapojili do tvorby Programu rozvoje města Dobříš na období 2021–2028.Vyjádřete jej prosím připomínkami do 31. 8. 2020 a následně bude...