7.3 C
Dobříš
Úterý, 16 dubna, 2024

Mýty a fakta kolem trvalého pobytu

Kolem změny trvalého pobytu se vyskytují různé nepravdy. Jak je to ve skutečnosti? Mýtus 1: Změna trvalého pobytu je velmi časově a finančně náročná Skutečnost: Pro změnu trvalého pobytu je třeba se dostavit na městský úřad...

Dobříš se blíží k cíli třídění odpadu: Více recyklace, méně směsného odpadu

Dobříš udělala v loňském roce důležitý krok směrem k plnění zákonných požadavků na třídění odpadu. Podle dat za rok 2023, která má město k dispozici, poklesla produkce směsného komunálního odpadu (SKO) o 37 tun,...

Pozdě přistavené odpadové nádoby

Prosíme obyvatele města, aby nádoby (pytle) na tříděný i směsný odpad přistavovali, případně odemykali ke svozu již večer před samotným svozem. Svozové vozidlo vyjíždí ke svozu již o půl čtvrté ráno. Vzhledem k tomu,...

Nové fotovoltaické elektrárny na sportovní hale a ČOV

Jednou z priorit města je snižování závislosti na centrálně dodávaných zdrojích energií, zároveň také efektivní hospodaření a snížení nákladů za energie. Společně s uplatňováním obecného cíle snižování uhlíkové stopy je instalace obnovitelných zdrojů energie...

Město Dobříš otevírá další kapitolu sociální péče a začlenění aneb Nic nám do toho není?

Každé puzzle potřebuje svůj rámeček, do kterého se skládají jednotlivé dílky. Město Dobříš se obrazně řečeno do sestavování jednoho puzzle zapojuje. Jde o bezplatný projekt pod vedením Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“), který...

Instalace nuceného větrání se ZZT – druhý rok v udržitelnosti

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006730 V roce 2020 byla ukončena fyzická realizace projektu „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš – Instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla“. Na tento projekt byla poskytnuta dotace v rámci Operačního programu životního prostředí...

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník – pátý rok v udržitelnosti

CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697 V roce 2018 byla ukončena fyzická realizace projektu „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník“. Cílem projektu bylo zvýšit nedostatečnou kapacitu 5. MŠ Dobříš o 56 dětí. Vznikly dvě nové třídy vybavené moderním nábytkem včetně...

Zákaz provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy se blíží

Máte doma kotel na tuhá paliva 1., nebo 2. emisní třídy? Pak se vás týká zákonná povinnost tento zdroj vytápění vyměnit, a to nejpozději do 31. srpna 2024. Se zákazem provozovat neekologické kotle 1. a 2....

Výměna zastaralých zdrojů vytápění: Krok k udržitelné budoucnosti

V dnešní době, kdy se svět potýká s problémy spojenými s klimatickými změnami, je nezbytné přemýšlet o udržitelných alternativách k našim zastaralým zdrojům vytápění. Tento článek se zaměří na důvody pro výměnu těchto zdrojů...

Začal 7. ročník výzvy 10 000 kroků

Pravidelný pohyb? A co takhle obyčejná chůze? Začněte pravidelně chodit – nastartuje se s dubnovou výzvou 10 000 kroků. Registrace možná ještě na www.desettisíckroku.cz. Celorepublikové vyhlášení se bude tentokrát konat 18. května v Mostě. Dobříšské vyhlášení proběhne...

Nadcházející události