5 C
Dobříš
Neděle, 7 března, 2021

Mateřské školy města Dobříš z pohledu místostarostky města Dagmar Mášové

Předškolní vzdělávání na území města Dobříš je zajištěno prostřednictvím tří mateřských škol zřizovaných městem a několika soukromými, alternativními subjekty. Co se týká speciální mateřské školy, město zřizovatelem žádné takové školy není. Oblast školství má...

Elektrifikace Dobříše

České země patřily ke špičce v elektrifikaci veřejného prostoru. Město Brno s pomocí Thomase A. Edisona zavedlo elektrickou ústřednu už v roce 1882 a Praha o sedm let později spustila první veřejnou elektrárnu na...

Jak je to s potřebou obměny zeleně při rekonstrukci náměstí Komenského

Jedním z nejdiskutovanějších kroků při případné rekonstrukci náměstí Komenského je výměna zeleně – nahrazení současných stromů novými. Velmi živá diskuse o tom byla i na červnovém jednání komise pro životní prostředí a ekologii. Kácet...

ROZHOVOR MĚSÍCE: Ohlédnutí za činností dobříšské pečovatelské služby

Naše životy stále ovlivňuje pandemie covid-19. Jednou z nejvíce postižených skupin obyvatel jsou senioři. Své o tom ví také v Pečovatelské službě města Dobříše. Jak zde prožívali minulý rok a jak vidí ten současný?...

DOKAS Dobříš, s. r. o., jako výhoda města

Vážení čtenáři Dobříšských listů a obyvatelé města Dobříš, jako zastupitelka města a členka dozorčí rady společnosti Dokas, s. r. o., jsem pro vás ve spolupráci s jednatelem Dokasu připravila článek, který se týká právě...

Přesun a redukce kontejnerového stání v ulici Školní u 2. ZŠ Dobříš

Vážení spoluobčané, v rámci právě probíhající rekonstrukce komunikace dle projektu „Stavební úpravy ulice U Slavie, Dobříš“ došlo k přesunu a redukci kontejnerového stání v ulici Školní u 2. ZŠ Dobříš (vedle parkoviště u sportovní haly). Na základě...

DOKAS: Jak probíhá zimní údržba města

Vážení občané, v prvních týdnech nového roku se nám ukazuje zima, na kterou jsme byli vždy zvyklí. Pro mnohé je sníh prvním ukazatelem začínajících zimních radovánek. Na druhou stranu sníh velmi ovlivňuje bezpečnost silnic pro...

Upozornění pro občany města Dobříše – domácí kompostéry

Upozorňujeme občany města Dobříše na možnost dodatečné registrace žádosti o domácí kompostér. Kompostér je o velikosti 1 050 l a slouží ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácnosti a ze zahrady. Bude poskytován zdarma. Registrovat...

Odpady – MESOH

Vážení spoluobčané, v roce 2020 jsme mohli naplno využít výhod zavedeného motivačního a evidenčního systému, tzv. MESOH, který se komplexně zabývá odpadovým hospodářstvím našeho města. Je to pohodlné: Díky svozu tříděného odpadu v pytlích nebo barevných popelnicích...

Co s náměstím Svobody

Téma tohoto čísla Dobříšských listů se zaměřuje na rozvoj Dobříše a jeho další směřování. Jasným tématem budoucnosti bude Mírové náměstí a s ním spojené náměstí Komenského, jež se bohužel bude potýkat s masivním kácením většiny,...