Společenská kronika – červenec–srpenVzpomínky

Dne 19. července 2019 by oslavil 90. narozeniny náš táta, pan Václav Hlaváček, mistr kominický z Dobříše. 21. srpna to bude 20 let, kdy nám navždy odešel.
Stále vzpomínají synové Václav, Josef a Petr s rodinami a ostatní příbuzní

Dne 5. srpna 2019 uplyne již 5 let, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan Kalous. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále s láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami

Dne 9. června 2019 by se dožil 87 let pan Vratislav Rainer a 24. srpna 2019 vzpomeneme 1 rok, kdy nás opustila paní Věra Rainerová, oba z Dobříše.
S láskou vzpomíná celá rodina a známí

5 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan František Mašek z Dobříše.
S láskou vzpomínají manželka Jana, dcery Renata a Jana s rodinami a švagr Stanislav

Blahopřání

Dne 14. července 2019 se dožívá 95. výročí narození vážený občan našeho města, pan Přemysl Šmejkal.
Do dalších let mu přejí hodně zdraví a životního optimismu manželka Jaruška a přátelé z ulic A. Dvořáka a Lidické

 

Reklama