Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – čtvrtý rok v udržitelnostiCZ.1.15/1.1.00/85.01974
Projekt Úpravy místní komunikace v ulici Fričova byl dokončen před 4 lety. Cílem byla obnova povrchů komunikace ulic Fričova a Školní včetně přilehlé křižovatky a navýšení počtu parkovacích míst. Stavební úpravy provedla firma Strabag, a.s., a finanční prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč byly čerpány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS2 SČ. Zbylé náklady 3,5 milionu Kč byly hrazeny z rozpočtu města. Projekt se nachází v tzv. udržitelnosti, což je doba, po kterou musí příjemce dotace udržovat výstup v nezměněné podobě.

Monika Počtová, odbor místního rozvoje

Reklama