Povelikonoční: „Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá…“Lukáš 24, od 13. do 32. verše: Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus…

Je to ještě k něčemu – víra v Ježíše? Má to cenu čekat něco právě od Mesiáše, co skončil na kříži? Není už na čase poohlédnout se po nějakém lepším náboženství, a hlavně po Mesiáši působivějším, svalnatějším, úspěšnějším – prostě přijatelnějším? Tohle jsou otázky, které se nejednou stávají předmětem našich hovorů a které svou bezradností připomínají konverzaci těch dvou, co opustili Jeruzalém a vracejí se po Velikonocích do Emaus.
Ale kupodivu, i o tak bezradnou společnost kdosi stojí: …Ježíš sám se k nim přiblížil a šel dál spolu s nimi.
Ježíš však neprobouzí otupělou víru senzačními kousky ani neuvádí do mystických tajemství či spekulací. Ježíš otevírá Písma: Začal od Mojžíše a proroků – a učil je rozumět…
Také my se dnes z Bible učíme s údivem, pokorou a přece rostoucí nadějí a odvahou důvěřovat a rozumět, že nejsme na své povelikonoční cestě sami. Ani my nejsme vydaní napospas své nedůvěře, zmatkům a strachům. Ani my nejsme odkázáni jen na to, co zrovna frčí na trhu náboženství a pověr. Ani my se nemusíme ustrašeně ohlížet, zda doba nadělí poměry příznivě či nepříznivě. Není divu, že církev, která se učí rozumět Boží věrnosti od Mesiáše, jenž takto zpřístupňuje Písmo, vzápětí prosí a naléhá: Zůstaň s námi!
A právě tehdy ten svědek Boží věrnosti přestal být anonymní a stal se sám hostitelem: A když byli u stolu, vzal chléb a díky činiv, lámal a dal jim. Seberozdávající svědek Boží svobody a věrnosti už opět obdarovává. A klíčící důvěra se mění v užaslou jistotu: je s námi. Nejsme sami. Ano, skutečné nebe se pro nás totiž otevírá při stolování, kde se pozvaný stane hostitelem, kde se vítěz nad smrtí představí znovu jako seberozdávající a obdarovávající. Stačí to a víš to z celého srdce svého: všechno je jinak. Neplatí už naše bezradnost, ale jeho věrnost. Díky, Pane!

Požehnané a radostné Velikonoce přeje Samuel Hejzlar,
evangelický farář v Dobříši a Hořovicích

Velikonoční program u evangelíků na Dobříši:

30. 3. od 19 hod. – srdečně zveme veřejnost na velkopáteční bohoslužbu s hudbou Johanna Hermanna Scheina a Lukáše Vendla v provedení pěveckého sboru Ensemble Guillaume.
1. 4. od 10.30 hod. – Hod boží velikonoční, bohoslužba s vysluhováním večeře Páně.
3. 4. od 18 hod. – ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele, vede Samuel Hejzlar, káže páter místní katolické farnosti Angelo Scarano.

Samuel Hejzlar

Reklama

Předchozí článekZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Další článekNZDM Terén a rok 2017