Členská schůze zahrádkářůVážení přátelé, zahrádkáři, výbor Základní organizace ČZS Dobříš zorganizoval dne 11. března 62. členskou schůzi naší organizace. Na schůzi jsme všechny přítomné seznámili s výsledky činnosti organizace za minulý rok. Přijali jsme usnesení, kterým jsme schválili zprávu o činnosti organizace, zprávu o hospodaření, zprávu kontrolní komise, zprávu o činnosti výboru ZO a plán činnosti na letošní rok. Pro členy, kteří se nemohli zúčastnit jednání, připomínáme, že si mohou vyzvednout a zaplatit známky každý pátek v odpoledních hodinách na naší moštárně.

Těšíme se na další společnou práci v organizaci v tomto roce.

Za výbor ZO ČZS Dobříš
Karel Vítek, předsedaPředchozí článekNovinky z MAS Brdy–Vltava
Další článekTvoření v Trnkovém květu