Poděkování za Den seniorůDen seniorů v našem městě patří už tradičně ke zdařilým akcím. Ten letošní obzvláště.

V úvodu oslavy nás pozdravili a popřáli nám pevné zdraví nejvyšší představitelé města.
Následný kulturní program všechny potěšil. Vystoupení žáků ZUŠ Dobříš a ZŠ Trnka i Sokola bylo skvělé. Všem vedoucím vystupujících kolektivů patří velké poděkování za trpělivost při nácviku, stejně tak i účinkujícím za radost a veselí, jak jednotlivá vystoupení předvedli.
Tučný a Bobek Revival, skupina několika hudebních nadšenců, se kterými jsme si občas nejen zanotovali, ale i na parketu poskočili.
K dobrému posezení patří také občerstvení. Díky panu Bedřichovi a jeho zaměstnancům bylo i to, a výtečné.
Velký dík náleží naší pečovatelské službě, paní ředitelce a jejímu pracovnímu kolektivu za organizaci a provedení celé zdařilé oslavy.
Všichni jste nás potěšili, udělali radost a všem vám za to děkujeme!

Zúčastnění členové Klubu seniorů Dobříš


Důležité informace pro členy

15. listopadu ve 13.30 hod. se v KD koná hodnoticí členská schůze a oslava jubilantů za 2. pol. 2023.
7. prosince ve 13.30 hod. bude v KD vánoční posezení.
Těšíme se na další setkávání. Opatrujte se!

Výbor klubu


Návštěva kostela v Obořišti

Dne 4. října jsme navštívili v počtu 26 členů klubu barokní kostel v Obořišti, dílo slavného a významného architekta Kryštofa Dientzenhofera. Obdivovali jsme unikátní malby barokních umělců. Zajímavý a poutavý byl i výklad průvodce pana Lexe. Za jeho průvodní slovo moc děkujeme.

Klub seniorů Dobříš


Podpůrná skupina pro pečující

Na cyklus přednášek, které probíhají v sídle Pečovatelské služby města Dobříše na Dukelském náměstí 443, navážeme vznikem podpůrné skupiny pro pečující.
Cílem setkávání bude poskytnout podporu těm, kteří pečují o člověka s různým stupněm demence či ho mají ve svém nejbližším okolí. Ve skupině můžete sdílet své pocity, zážitky, dozvědět se více o nemoci a poskytování péče. Je velmi důležité vědět, že v tom nejste sami. Vzájemné sdílení, předávání si zkušeností s péčí, každodenních zážitků, příběhů bude jistě pro všechny velmi přínosné.
Skupinu povede zkušená a dlouholetá koordinátorka pečovatelek Dana Mlýnková, empatická žena se spoustou zkušeností, která se bude snažit být vám nápomocná.
Těšíme se na vás, nejste v tom sami.

V případě dotazů kontaktujte přímo paní Mlýnkovou, e-mail: koordinatorka@psdobris.cz.

Dagmar Mášová, ředitelka PS města Dobříše


Ohlédnutí za Dnem seniorů

Dne šestého října odpoledne proběhla v Kulturním domě Dobříš oslava, setkání k Mezinárodnímu dni seniorů.

Do zcela obsazeného sálu přišli seniory pozdravit zástupci vedení města: pan starosta Pavel Svoboda, paní místostarostka Jindřiška Romba a radní, předseda komise sociálně-zdravotní, pan Mirek Sochor. Pak se na podiu střídalo jedno hezčí vystoupení za druhým. S programem se nejdříve představili pod vedením Karla Čiháka mladí houslisté, pak bylo početné zastoupení tanečního oboru pod vedením Renaty Bezděkové, poté zpíval Sbor ZUŠ a Gymnázia AGLAIA pod vedením a s kytarovým doprovodem Jany Malé a krásné pásmo Základní umělecké školy Dobříš zakončil se svými žáky hrou na akordeon a zpěvem Petr Kafka. Poté podium patřilo smíšenému pěveckému Trnkosboru, složenému z nadšených zpěvaček a zpívajícího sbormistra, s velmi širokým repertoárem. Pak sál svou neuvěřitelnou energií obsadil Spolek odrostlých holek. Na podium se mezitím přichystala kapela TUČNÝ & BOBEK REVIVAL, v jejich přestávkách znovu vystupovaly sokolky, a to už se bez ostychu zpívalo i tančilo a jednotlivá vystoupení doprovázel potlesk. Ráda bych tady ještě jednou poděkovala nejdříve všem kolegyním a kolegovi z Pečovatelské služby města Dobříše, kteří se na přípravě podíleli a bez jejichž pomoci by se akce nekonala. Děkuji městu Dobříš za podporu, Kulturnímu domu Dobříš za přípravu sálu, ZUŠ Dobříš, Trnkosboru a prodejně Josef Bedřich za příspěvek na občerstvení pro všechny přítomné. Děkuji vám všem, kteří jste přišli. Věřím, že jste si užili velmi hezký večer s hudbou, tancem, zpěvem a setkáním s přáteli.

Dagmar Mášová,
ředitelka PS města DobříšePředchozí článekPráci a strategii regionálního rozvoje MAS Brdy–Vltava přijeli zhodnotit odborníci z Portugalska, Švédska, Skotska, Lucemburska, Rumunska, Chorvatska, Rakouska i Polska
Další článekChodící dřevo nabízí v listopadu workshop i kreativní brigádu