Práci a strategii regionálního rozvoje MAS Brdy–Vltava přijeli zhodnotit odborníci z Portugalska, Švédska, Skotska, Lucemburska, Rumunska, Chorvatska, Rakouska i PolskaV podvečer 18. září jsme v Dobříši přivítali skupinu odborníků na regionální rozvoj z Portugalska, Švédska, Skotska, Lucemburska, Rumunska, Chorvatska, Rakouska, Polska a České republiky, kteří pod vedením Joint Research Centra při Evropské komisi měli za úkol zhodnotit a podat zpětnou vazbu ke strategii regionálního rozvoje naší Místní akční skupiny Brdy–Vltava, Místní akční skupiny ze Švédského Hallandu a rozvojovou strategii regionu Alentejo–Algarve v Portugalsku.

Za Evropskou komisi byla přítomna Laura Hagemann z DG Regio a za Ministerstvo práce ČR paní Renáta Kučerová. V úvodním dni společného setkání jsme se navzájem představili, včetně našich strategií, a získali jsme zpětnou vazbu a odpovědi na otázky, které nás při naší práci zajímají.

V případě naší MAS Brdy–Vltava jsme se soustředili na to, jakým způsobem sledovat přínos aktivit, které v našem území realizujeme, a jak je na základě ověřených dat dále zlepšovat. Odborníci z ostatních zemí se naší strategií podrobně zabývali a dali nám doporučení pro naši další činnost. Obdobně byly konzultovány strategie švédských a portugalských kolegů.
Po společné večeři U Tří statkářů, kde byli účastníci zároveň ubytováni (a velmi spokojeni), jsme druhý den ráno vyrazili na „study trip“ po projektech, které byly na území města Dobříše podpořeny prostřednictvím naší MAS Brdy–Vltava. Cestu jsme zahájili v komunitním centru Svět dobrých lidí, jehož vybavení a provoz byl podpořen cca 150 000 EUR z OP Zaměstnanost 2014–2020. Zastávka číslo dva byla v denním stacionáři Kratochvíle při Pečovatelské službě města Dobříše, jehož výstavbu podpořila naše MAS celkem 130 000 EUR z IROP. Plynule jsme přišli k prostoru, kde bývalo kino. Zde s přispěním MAS město Dobříš vybudovalo hřiště na pétanque a upravilo celkově daný prostor. Příspěvek MAS činil 28 000 EUR. Rovněž úpravy v okolí radnice a „alejky“ byly spolufinancovány prostřednictvím Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS ve výši 36 000 EUR. Obě akce byly podpořeny z Programu rozvoje venkova. Z tohoto programu byly rovněž podpořeny dvě poslední zastávky – ZŠ Trnka, kde bylo pořízeno moderní vybavení pro výuku a stavební úpravy ve výši 36 000 EUR, a 4. MŠ Dobříš, kde byla zmodernizována kuchyň, zhotoveny nové podlahy a instalován herní prvek na zahradě v celkové výši 38 000 EUR. Našim kolegům se projekty velmi líbily, stejně tak i celé město, kde oceňovali úroveň veřejné zeleně a jednotný ráz celého centra.

Za MAS Brdy–Vltava
Markéta DvořákováPředchozí článekJak v našem regionu pečujeme o dětskéduševní zdraví?
Další článekPoděkování za Den seniorů