Pečovatelská služba města Dobříše vám pomáháUsilujeme o to zajistit vám pomoc, podporu, aby nejen ve stáří, ale i v nemoci či pouze při přechodném zhoršení zdravotního stavu mohli vaši nejbližší zůstat doma v prostředí, které důvěrně znají, kde se orientují a cítí dobře, a abyste vy i přesto mohli dál chodit do zaměstnání, mít své koníčky. Nabízíme pomoc osobám všech věkových kategorii s pohybovým, tělesným či zdravotním postižením, po úrazu, v době rekonvalescence nebo při vážném onemocnění.

Do denního stacionáře Kratochvíle stále přijímáme nové klienty

Klienti denního stacionáře mají stále pestrý a zajímavý program. V rámci aktivizačních programů probíhá muzikoterapie, arteterapie, keramika, trénink paměti, vzhledem k počasí se již přidají i výlety po okolí. Kapacita stacionáře je daná, je koncipována pro 6 klientů. Někteří klienti odcházejí již po obědě, proto můžeme nabídnout po domluvě pobyt vám či vašim nejbližším i pouze na pár hodin odpoledne. Někteří klienti i přes veškerou podporu, odcházejí do pobytového zařízení, kde mají zajištěnou celodenní péči 7 dní v týdnů. Nabídka aktivit stacionáře je velmi pestrá a je vidět, že klienti mezi svými vrstevníky pookřáli, jsou aktivnější a od jejich rodin máme pozitivní odezvu.

V úterý 9. dubna od 16 do 18 hodin proběhne pravidelné setkání Svépomocné skupiny pro pečující.

Skupina pro pečující je komunita lidí, kteří se sdružují za účelem podpory a výměny zkušeností v rámci péče o jejich blízké. Skupina poskytuje pečujícím podporu, sociální kontakt a prevenci vyhoření. Pečující se scházejí v denním stacionáři Kratochvíle.
V případě dotazů kontaktujte paní Danu Mlýnkovou: 606 352 331, koordinátorka@psdobris.cz, pod jejímž vedením se skupina schází.

Neváhejte se na nás obrátit, ptejte se:

771 225 647, info@psdobris.cz, informace najdete na www.psdobris.cz.
Přejeme klidné a radostné jarní dny!

Za kolektiv pracovníků pečovatelské služby
Dagmar Mášová, ředitelkaPředchozí článekSPOLEČENSKÁ KRONIKA
Další článekNa pozici vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Dobříš nastupuje nově Mgr. et Mgr. Jana Šídová, DiS.