Společenská kronika – březenVzpomínky:

5. 2. 2018 by se býval dožil 70 let manžel Miroslav Matys.
Stále vzpomíná manželka Helena a syn Míra.

Dne 9. 2. 2018 uplynulo 30 let, kdy nás navždy opustila paní Alžběta Hůlová.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají děti Václav, Jarmila a Ladislav s rodinami.

Před 30 lety, 29. 2. 1988, nás opustil náš prastrýc pan Josef Oktábec, sokol a ředitel výkupu v Dobříši.
Jirka a Vláďa Klikovi, Stará Huť.

Dne 3. 3. uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček a tchán Milan Černý.
S láskou vzpomínají synové Miroslav a Milan a dcera Dana s rodinami.

Dne 3. 3. 2018 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil pan Josef Malčánek.
Stále na něj vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

9. 3. 2018 uplyne 5 let, kdy nás po vážné nemoci opustil pan Zdeněk Vávra z Dobříše.
S bolestí v srdci vzpomíná manželka a synové Zdeněk a Zbyněk Vávrovi.

Dne 23. 3. 2018 uplyne rok, kdy nás navždy opustil pan Karel Pražák ze Svatého Pole.
S láskou stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Počátkem letošního roku zemřela ve věku nedožitých 73 let paní Věra Šmídová. Starší generace si ji bude jistě pamatovat v 60. letech jako zpěvačku hudební skupiny Sua Combo Příbram. Často jste ji mohli potkávat přímo při kulturních akcích ve Staré Huti a v Dobříši. V 70. letech byla ředitelkou městské knihovny na Dobříši a podílela se na rekonstrukci knihovny, která byla po řadu let v Kopáčkově domě. Potom následovaly roky ve školství, v ZŠ Rosovice, Borotice a nakonec v 1. ZŠ v Dobříši. Loučíme se s ní a vzpomínáme.
Za bývalé kolegyně z knihovny Jiřina Velebilová

Významné výročí

Dne 22. 2. 2018 oslavil pan Václav Hájek z Dobříše rovných 100 let. Děkuji všem jeho přátelům, zástupcům města Dobříše, konkrétně Radku Vystydovi a Nikol Sevaldové, a panu Josefu Kuchyňkovi z Okresní správy sociálního zabezpečení Příbram za blahopřání a dary.
Dcera Helena Hájková

Poděkování:

Děkujeme tímto pohřební službě Kotrch za vstřícný přístup a vypravení pohřbu paní Růženy Ungermannové.
Dcera Růžena, rodina Matějkova a Kočova

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat dobříšským hasičům Janu Kadlecovi, Aleši Vackovi, Romanu Žaludovi a Jiřímu Šimonovskému za záchranu mé feny, kterou dne 4. 2. 2018 ve večerních hodinách vyprostili z kanalizační roury, kde zůstala pět hodin uvízlá a nemohla ven. Jen díky nim je má fena zdravá a živá. Díky moc za skvělý a profesionální zásah.
Roman Sršeň

Reklama