Činnost Městské policie Dobříš za měsíc leden 2018Komu vadila zasazená lípa v Lipkách?

Pokuty hotově i na složenku: 17 700 Kč
Celkem přestupků: 73

Vybírám z oznámení:

3. 1. V katastru města Dobříše byli odchyceni dva volně pobíhající psi. Utekli z Pouští. Jednalo se již o opakovaný únik zvířat, kdy poté nedošlo k nápravě. Pokuta proto byla na místě.

6. 1. Rušení nočního klidu a narušování občanského soužití. V ulici Březová. Jednalo se o velmi hlasitou hádku. Ze strany strážníků došlo k napomenutí.

8. 1. Vzájemné neshody řešili strážníci opět. Došlo k vykázání ženy z bytové jednotky, kde neměla trvalý pobyt.

8. 1. Sražená srna v Jezírkách. O srnu se postaralo Myslivecké sdružení Vargač.

8. 1. Krádež mobilního telefonu. Ke krádeži došlo údajně v restauraci na Mírovém náměstí. Žena uvedla pachatele TČ. Řeší PČR.

9. 1. Stížnost. Jedná se o přestupky, kdy řidiči v parkovacích zónách neměli za skly vozidel umístěné příslušné karty do zóny, ani parkovací kotouč. Řeší se pokutami na příkaz.

10. 1. Žádost o pomoc. V ulici Za Poštou se měl údajně pohybovat mladík, který byl údajně pod vlivem drog. Na místě mladík, 21 let, čekal na kamarádku, přitom zkoušel styl parkur. Nebylo potvrzeno užití drog.

10. 1.. Strážníci pomáhali. Žena, 82 let, z ul. Za Poštou, spadla na zem a poranila se. Byla přivolána RZS a žena byla odvezena do ON v Příbrami.
Bylo zjištěno odstavené vozidlo na Čihadlech. Bez TK a emisí a povinného ručení. Výzva k odstranění dalšího vozidla byla vylepena v průmyslové zóně.

11. 1. Nahlášen volně pobíhající kůň v Brodcích. Běhal mimo ohrazení. Majitelé přijeli do 10 minut koně ustájit.

12. 1. Rvačka ve středu města. Došlo k poškození majetku. Strážníci v součinnosti s PČR pomáhali se zajištěním osoby.

14. 1. Požár neobydlené kůlny ve Fričově ulici. Požár s největší pravděpodobností založili nepřizpůsobiví občané. Hasiči požár ihned zlikvidovali.

19. 1. Opakované přestupky páchal majitel vozidla zn. Peugeot v ulici Za poštou. Nereagoval na uložené výzvy. Neměl parkovací kotouč. Vyřešila to botička s pokutou.

19. 1. Oznámení o podezření ze spáchání přestupku – pokousání psem. Incident oznámila telefonicky pracovnice Dokasu Dobříš. Jejich zaměstnanec byl napaden psy při ranním vývozu popelnic v ul. Na Příkopech. Majitel psů je nyní důvodně podezřelý ze spáchání přestupku, kdy mu ve správním řízení hrozí vysoká pokuta.

25. 1. se řešilo pokutou na příkaz stání vozidla ve vjezdu k nemovitosti, v ulici Pražská.

25. 1. Náhlé zdravotní potíže. U prodejny Žabka na Větrníku zkolaboval muž. Muž byl převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice v Příbrami.

27. 1.Krádež zboží. V Penny Marketu na náměstí chytila ostraha zloděje. Zadržený muž byl strážníky vyzván k prokázání totožnosti. Neměl u sebe doklady. Bylo u něho nalezeno zboží v hodnotě 102,70 Kč, které měl ukryté pod bundou a v batohu. Muž byl předveden na služebnu PČR ke zjištění totožnosti, v té chvíli došlo k aktivnímu a k agresivnímu odporu. Strážníci použili donucovacího prostředku, hmatů a chvatů. Avšak vzhledem k narůstající agresi byla ještě přiložena služební pouta. Vzhledem k tomu, že se jednalo o osobu, r. 1974, podezřelou ze spáchání trestného činu krádeže, případ si převzala PČR.

29. 1. Řešilo se občanské soužití v ulici Hornická. Obtěžování starší ženy, r. 1935, mužem se závislostí na hracích automatech. Otevíral jí poštovní schránku, zjišťoval, kdy jí chodí důchod a poté ji prosil o hotovostní půjčku. Obtěžování bylo již nesnesitelné, domluvy nepomáhaly. MP provedla razantní zákrok.

29. 1. Stížnost občanů z Větrníku. Stavební práce na fasádě domu. Při provádění stavby padaly hrubší nečistoty (kamínky), na osobní vozidla zaparkovaná v blízkosti domu. Bylo promluveno se stavbyvedoucím, který opatřil ochranné sítě.

30. 1. Stížnost – směřovala na nefunkční veřejné osvětlení v ulici V Zahradách. Druhý den již bylo VO opraveno.

Nález peněženky: Jak postupovat – případ z praxe MP Dobříš

Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci (v Dobříši na městskou policii), na jejímž území byla věc nalezena, zpravidla do tří dnů. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení. Nálezné činí desetinu ceny nálezu.
Strážník je v pracovní době povinen požadovat prokázání totožnosti nálezce. Má oprávnění požadovat vysvětlení, kde a kdy byla věc nalezena, kontrolu obsahu peněženky před svědkem, sepsání úředního záznamu – přesně popsat věci nalezené v peněžence. Poté se pokusit zjistit vlastníka věcí.
Nalezené doklady, např. OP, ŘP, ZP, se musí předat správnímu orgánu, který je vydal.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Reklama

Předchozí článekSpolečenská kronika – březen
Další článekŘímskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše