Nová kniha připomínající Velkou válku před sto lety

18

Ještě není konec, bojujeme dál…

Po konci Velké války si mnoho lidí přálo, aby tato válka byla tou poslední a po ní již nastalo věčné období míru. Světový konflikt s sebou nesl miliony mrtvých, pohřešovaných a zmrzačených. Další statisíce vojáků se z války vracely s doživotním traumatem, se kterým se vyrovnávaly do konce života. Další byli zasaženi bojovým plynem yperitem, který poškodil jejich zdraví a následkem toho umírali i dvacet let po válce. Vojáci se však vraceli do nové republiky, která se stavěla před nové možnosti. Nová kniha Ještě není konec, bojujeme dál se snaží pokrýt období mezi lety 1914 až 1918 a poté částečně mezi lety 1938 až 1945 a to často z pohledu mužů, kteří bojovali na polích první a druhé světové války s jasným zaměřením, těch, kteří nějakou formou spojili své osudy s naším městem. Životní osudy je zavedly do Ruska, Francie, Anglie a severní Afriky. Závěr knihy je věnován Květnovému povstání a nově i vzpomínkám přímých účastníků, těch, kteří jsou většinou ještě stále mezi námi. Tuto knihu a spoustu jiných o městě Dobříš si můžete koupit v informačním středisku a v místním knihkupectví.

Petr Kadlec

Reklama