Betlémské světlo v DobříšiV letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala. Odtud poputuje betlémské světlo do Brna a dál i na Dobříš, kam bude dopraveno dobříšskými skauty.
V neděli 16. 12. pojede vlak z Prahy v 11.55 a ve 13.25 bude světlo na Dobříši, kde si ho můžete na nádraží vyzvednout. Další možností bude 23. 12. v kostele Nejsvětější Trojice od 14.30 do 15 hodin, poté od 15 do 17.30 v Pastoračním centru svatého Tomáše, ve stejný čas v průjezdu kavárny Velbloud nebo na vlakovém nádraží.
Na Štědrý den si můžete světýlko vyzvednout v kostele Nejsvětější Trojice přibližně 10 minut po vánoční dětské bohoslužbě s koledami (ta začíná ve 14.30). Pokud si pro světýlko nemůžete sami dojít, rádi vám jej doneseme. Sdělte nám svoji adresu na tel. číslo 732 618 458.
Jak tato tradice vůbec začala? K tomuto příběhu se váže pověst italského města Florencie. Římský papež Urban II. na sklonku 11. století vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili Betlém a Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské bazilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma.
Skautky a skauti ze střediska prof. Oliče přejí krásné prožití vánočních svátků.

Dominika Syručková

Reklama