ZŠ TRNKA Dobříš, rok třetíZákladní škola Trnka v Dobříši má za sebou svůj třetí školní rok. Zažili jsme toho opravdu hodně – adaptační kurzy, zimní pobyt na Horské Kvildě, návštěvy Národní galerie, divadla Minor, Rudolfina, výlety, projekty, besedy, …

Po celou dobu nad námi bděla naše nová paní ředitelka Jana Derflová, která Trnku naplňuje svým optimismem, svou energií a podporou. Děkujeme nejen jí, ale také všem, kteří naši školu podporují.

Po letních prázdninách bude Trnku čekat velký posun, a to rozšíření o 2. stupeň ZŠ a rozdělení současné dosud spojené 4.–5. třídy. Naši nejstarší žáci, současní páťáci, se posunou do 6. ročníku a k nim přibydou nově přijatí žáci. Stejně tak budou doplněna uvolněná místa v budoucím 5. ročníku. Kromě toho přivítáme také dalších šestnáct prvňáčků. Čeká nás spoustu nového a my se už teď těšíme, co v tom následujícím školním roce 2019/2020 společně zažijeme. Přejeme všem dětem i dospělým hezké letní prázdniny!

Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Reklama