Zprávy z 2. ZŠ DobříšSlovo paní ředitelky…

Milí čtenáři Dobříšských listů,
tak už se nám vrátili žáci do školy. I když se učilo prezenčně i distančně a učitelé měli plné ruce práce. Museli zvládnout přecházet z učeben s žáky k počítačům na on-line hodiny a zase zpět. Dnes již ale zvládají bez problémů práci v prostředí Teams nejen učitelé, ale také žáci a naši rodiče, kteří jim po celou dobu pomáhali. Je to dobrý krok směrem k novinkám, které nás ve škole čekají. V průběhu příštího školního roku zahájíme úpravu osnov předmětu informatika, který chceme od 1. 9. 2022 vyučovat od čtvrté třídy jako povinný předmět ve všech třídách. Vedou nás k tomu změny školních programů, které nastavilo MŠMT. V řadách pedagogů školy se našli nadšení učitelé, kteří již nyní absolvují kurzy a semináře vedoucí k výše zmíněným změnám. Semináře se týkají informatického myšlení, programování a robotiky. Přemýšlíme o nákupu vhodných pomůcek a rozšíření odborných učeben o další učebnu informatiky a robotickou učebnu pro polytechnické vzdělávání (dříve jste znali spíše název „dílny“). V tuto chvíli také pracujeme společně s odborníky z městského úřadu na rozšíření a zkvalitnění školní sítě.

Před více než rokem jsme si neuměli představit, že budou naše děti v tak velké míře využívat počítače, internet, chodit do školy v rouškách a testovat se. Dnes je to realita. Zároveň jsme ale rádi, že se mohl rozběhnout na naší škole sport a hodiny tělesné výchovy. Uskutečnili jsme několik akcí pro žáky 5. tříd k dopravní výchově a správné údržbě kola, aby se mohli zúčastnit akce „Dobříš na kole“. Jsme školou se sportovními třídami a těšíme se už nyní, že vyjedeme do přírody, obnovíme tradici adaptačních sportovních kurzů, vodáckých akcí, sportovních soutěží a budeme se zase hýbat. Držme si všichni palce, aby tomu tak skutečně bylo ☺.

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy


Primární prevence on-line pro žáky 6. ročníku na 2. ZŠ Dobříš

Distanční výuka jako příležitost naučit se něco nového? Karanténa jako jedna z životních zkušeností, které nás mohou posílit? I nad takovými otázkami se zamýšleli žáci šestých tříd během programu primární prevence.

Kromě tradičních aktivit v rámci třídních kolektivů a vyučovaných předmětů, které musely být ve většině případů realizovány distančně, proběhly v letošním školním roce na 2. ZŠ Dobříš přes monitory i dva speciální programy primární prevence. Zúčastnili se jich všichni žáci šestého ročníku se svými třídními učiteli. Programy pro školu realizovala organizace Magdalena, o. p. s., z Mníšku pod Brdy. V rámci dubnového on-line setkání se žáci mimo jiné dozvěděli, na koho se mohou obrátit, pokud si nebudou vědět rady v určitých situacích (Linka bezpečí, aplikace Nepanikař, IZS, OSPOD, pedagogové ve škole, …). Program byl zaměřen i na pocity v dlouhotrvající distanční výuce, hledání pozitiv této situace, uvědomování si, že je normální cítit se někdy smutný a že je k dispozici vždy někdo, kdo pomůže. V květnu pak žáci absolvovali ještě jeden on-line program, tentokrát na téma vztahů ve třídě.

Ing. Ivana Kropáčková Štroufová

Projektový den: Mladý cyklista

Ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2021 navštívil naši školu pan Zdeněk Beran. Jeho úkolem bylo seznámit žáky nejen s výbavou jízdního kola, ale připravit je i na případný defekt při jízdě. Žáci pátých ročníků se nejprve dozvěděli, jak postupovat při koupi nového jízdního kola. Dále se seznámili s povinnou výbavou, s výbavou pro jízdu za snížené viditelnosti a doporučeným vybavením. V praktické části projektového dne si vyzkoušeli ve skupinách vyměnit duši v pneumatice kola a naučili se přesný postup správné výměny duše. Pokusili se také píchlou duši zalepit a opět vložit do pláště kola. Tento projektový den přinesl žákům řadu teoretických i praktických informací a zároveň si odnesli cenné rady, jak si poradit v situaci, která může cyklisty na cestách potkat velmi často. Tak hurá na kolo a někde se určitě v létě potkáme!

Za všechny cyklisty Jana Kvídová

Krása jara na 2. ZŠ Dobříš

V rámci hodin pracovní výchovy jsme v loňském říjnu zasadili poklad. A nyní na začátku května jsme se radovali z té krásy, která nám na školních záhonech vyrostla. Nejen že jsme se naučili, kdy a jak sázet cibuloviny, ale ta nádhera, která nás odměnila! Poté jsme se v rámci výuky vydali fotit krásu přírody v podobě nádherných tulipánů, narcisů a modřenců. Přesvědčili jsme se, že tulipán má opravdu pestík a tyčinky. Naučili jsme se fotit v kompozici zlatý řez a natočit zvuky, které nám zní areálem naší školy.

2. ZŠ Dobříš, 6.–7. ročník,
vyučující Mgr. Adéla Zbíral

Reklama

Předchozí článekJarní výzva 2021 na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši
Další článekZprávy ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35