Zprávy ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35

Autor foto: DH


Zápis pro školní rok 2021–2022

Ani při letošním zápisu do prvních tříd v měsíci dubnu nebylo vše, jak má být. Předškoláky s rodiči jsme nemohli pozvat na tradiční akce Hrajeme si na školu a den otevřených dveří jsme nahradili virtuální prohlídkou školy na webu. Uskutečnilo se pouze setkání s rodiči, ale jen on-line. Na základě rozhodnutí ministerstva školství jsme rodičům nabídli více dnů zápisu (4 místo 2) v průběhu měsíce dubna. Naší novinkou byla změna hlavních dnů zápisu – čtvrtek a pátek jsme nahradili pátkem a sobotou. Byli jsme plni očekávání, zda tuto nabídku rodiče využijí. Potvrdilo se. Věříme, že příští rok si děti s rodiči zápis v sobotu už budou moci plně užít.

A jak to v letošním roce dopadlo? Počet žádostí vysoce překročil předpokládanou kapacitu 1. ročníku pro následující školní rok. Přijato tak bylo 74 uchazečů trvale bytem na Dobříši a z obcí, které uzavřely s městem Dobříš „Dohodu o zajištění povinné školní docházky“.
Děkujeme vám všem, kteří jste nám projevili důvěru a požádali o přijetí vašeho dítěte k povinné školní docházce do Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35.

Plánovaná setkání „My se školy nebojíme“ s budoucími prvňáčky a s jejich rodiči v měsíci červnu se u nás ve škole uskuteční na základě aktuálního vývoje stávající situace. Vše je závislé na možnosti vstupu třetích osob do školy. Případný termín bude včas oznámen na webových stránkách školy.

Mgr. Eva Cacková


Přijímací zkoušky nanečisto

V letošním školním roce jsme pro žáky 9. ročníku připravili projekt „Přijímací zkoušky nanečisto“. V pondělí 19. dubna 2021, dva týdny před řádným termínem přijímacích zkoušek na středních školách, se zájemci sešli ve škole, aby si vyzkoušeli atmosféru testování. K tomuto kroku jsme mohli přistoupit poté, co došlo k určitému rozvolnění opatření v době pandemie, kdy jsou žáci dlouhodobě vzděláváni distančně. Žáci vypracovávali testy z českého jazyka a literatury a matematiky v podobném režimu, jako to probíhá u skutečných přijímacích zkoušek. Rozbor testů byl následně proveden během synchronních on-line hodin. Celá akce proběhla za dodržení přísných hygienických podmínek a byla žáky i rodiči pozitivně hodnocena.

Mgr. Alexandra Kubátová


Soutěž Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena v devadesátých letech minulého století. První ročník se konal ve Francii, pak se soutěž rozšířila do zemí Evropy a i na další kontinenty. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Naše škola se soutěže pravidelně zúčastňuje již skoro 20 let.

Zpočátku v kategorii Klokánek (4.–5. třída ZŠ) a nyní již několik let i v nově vzniklé kategorii Cvrček (2.–3. třída ZŠ). V letošním roce soutěž probíhala u nás ve škole on-line.

V kategorii Cvrček se na 1. místě ve škole a zároveň i v okrese Příbram a i ve Středočeském kraji s největším ziskem možných bodů umístili: Jan Štarman 2.B, Jindřich Kuželka 3.A, Kateřina Lorencová a Pavel Skalický ze 3.C.

V kategorii Klokánek se na 1. místě ve škole a zároveň i v okrese Příbram a i ve Středočeském kraji s největším ziskem možných bodů umístili: František Fruhwirth a Šimon Pecka z 5.A a stejně tak i na 3. místě Daniel Karas z 5.C.

Blahopřejeme a všem žákům děkujeme za účast v soutěži.

Mgr. Eva Cacková


Soutěž Pangea

I tento školní rok se žáci naší školy zapojili do matematické soutěže Pangea. Soutěž je určena pro žáky 4. až 9. ročníků základní školy a jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky, kteří rádi počítají. Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. Tématem tohoto ročníku byla věda a výtvarné umění.

Nejlepší umístění pro naši školu získali Johana Dušánková (8. místo z celkového počtu 904 řešitelů Středočeského kraje v kategorii 5. tříd), Václav Kolka (8. místo z 585 řešitelů v kategorii 6. tříd) a Anežka Hájková (9. místo z 554 řešitelů v kategorii 9. tříd). Blahopřejeme a děkujeme všem mladým matematikům za účast v soutěži.

Mgr. Kateřina Sobotková


Reklama

Předchozí článekZprávy z 2. ZŠ Dobříš
Další článekSpolečenská kronika