Události na 2. ZŠ DobříšTutu je balerína (Balet Národního divadla)

V lednu 2024 jsme spolu s dětmi z pátého a osmého ročníku navštívili program Baletu Národního divadla v Praze. Měli jsme připraven workshop Tutu je balerína. Program se konal v baletních sálech, které se nacházejí v prostorách Národního divadla na Anenském náměstí v Praze. Nahlédli jsme do míst, kam chodí trénovat baletní mistři nejlepšího uměleckého baletního tělesa v České republice. Tento nádherný workshop byl věnovaný světu baletu a jeho uměleckému dědictví. Společně jsme se ponořili do historie baletu a tvorby baletních kostýmů. Několik kostýmů jsme si mohli prohlédnout a porozumět tak procesu, kterým prochází toto nádherné dílo. Zjistili jsme, jak vypadají tutu sukně, ve kterých baletky tančí. Měli jsme možnost lépe pochopit význam baletu v uměleckém světě. Největším zážitkem bylo asi setkání se sólistkou Baletu Národního divadla paní Monikou Hejdukovou. Její přítomnost a sdílení vlastních zkušeností bylo pro nás úchvatným zážitkem. Paní Monika nám přiblížila svět profesionálního baletu a ukázala nám, jaké jsou výzvy, ale i radosti spojené s touto uměleckou disciplínou. Tato žena nám ukázala inspiraci a vášeň pro práci, kterou do svého díla vkládá. Měli jsme možnost si s ní zatančit i své sólo z baletu Labutí jezero. Všichni malí i větší baletní mistři to zvládli bravurně. Nezbývá než říci, že to byl nezapomenutelný zážitek pro nás pro všechny.

Lucie Jindráková


Události na 2. ZŠ Dobříš

Dne 25. ledna se na 2. ZŠ Dobříš konalo pasování prvňáčků na čtenáře, které přivítalo děti do světa knih. Akce se uskutečnila v Městské knihovně Dobříš za přítomnosti rodičů a spolužáků. Prvňáčky uvítala tetka Abecedka, po krátkém povídání následovalo pasování královnou a předání pamětního listu, záložky, rozvrhu a knihovní kartičky. Akci zakončilo pasování učitelky a společná fotka. Poděkování patří městské knihovně a organizátorům.
Následující den školní parlament zorganizoval „Den bez tašek“, kdy žáci a učitelé přinesli školní potřeby v neobvyklých zavazadlech. Cílem bylo zpříjemnit a zpestřit výuku. Akce byla pozitivně přijata, zvýšila kolektivní spolupráci a motivaci.

Zpracovala DH na základě podkladů 2. ZŠ Dobříš


Úspěch v okresním kole dějepisné olympiády

Jak žili lidé ve středověku? Jaké jsou kořeny české historie? To je téma letošního ročníku dějepisné olympiády, které se zúčastnili i vybraní žáci 8. a 9. ročníku z 2. základní školy Dobříš. Mnozí se stali úspěšnými řešiteli školního kola, ti nejúspěšnější pak reprezentovali naši školu v okresním kole v Příbrami. V konkurenci téměř 40 účastníků se naši deváťáci Lola Menclová a Denis Malkus umístili na krásném 7. a 8. místě.

Ivana Kropáčková Štroufová


Podpora primární prevence, obědů do škol a inovativního vzdělávání na 2. ZŠ Dobříš

Na 2. ZŠ Dobříš jsme díky podpoře Středočeského kraje a dalších institucí zahájili několik významných projektů. Z fondů kraje jsme získali podporu pro primární prevenci v 8. třídách zaměřující se na prevenci rizikového chování žáků. Projekt „Obědy do škol“ pomáhá zajistit stravování pro žáky ze sociálně slabších rodin. Díky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu jsme vybavili učebny moderní technikou a kabinety pedagogů novým nábytkem, což zlepšuje kvalitu výuky a interakci se žáky. Také jsme dovybavili školní kuchyni, což nám umožňuje poskytovat lepší stravovací služby. Díky programu OP JAK jsme mohli rozvíjet školní prostředí a vzdělávací programy, včetně inovativních výukových metod a podpory žáků s různým mateřským jazykem. Navíc se naše škola zapojila do mezinárodního semináře pro pedagogy o využití moderních technologií ve výuce, což nám přináší cenné poznatky a inspiraci pro inovace. Jsme vděčni za všechny tyto příležitosti a věříme v další úspěchy v budoucnosti našich dětí.

Zpracovala DH na základě podkladů
Lucie Jindrákové


JSME JEDNIČKY! PROTO CHODÍME NA DVOJKU

Sport na 2. ZŠ Dobříš:
• Podpora kladného vztahu ke sportu
• Rozšířená výuka tělesné výchovy vždy v jedné třídě od 3. do 9. ročníku
• Spolupráce se sportovními oddíly, trenéry a svazy, účast v řadě tělovýchovných projektů a soutěží
• Lyžařské výcviky, vysokohorská turistika v Alpách a na Slovensku, kurz windsurfingu a vodní turistiky a další sportovní kurzy

2. ZŠ Dobříš nabízí dětem kromě sportu také:
• aktivní formy učení s využitím interaktivních tabulí
• zájmové kroužky (keramika, hra na flétnu, pečení a vaření, angličtina, vědecké kroužky a další)
• účast na kulturních akcích, výletech a exkurzích
• zahraniční zájezdy a mezinárodní projekty, eTwinning
• přípravnou třídu a družinu
• stravování ve školní jídelně
• zapojení do soutěží a olympiád
• digitalizaci výuky (ozobot, VEX, LEGO)
• moderní odborné učebny
• anglický jazyk již od 2. ročníku


Školní družina

V rámci družiny u nás probíhají každý měsíc pro všechna oddělení různé soutěže. V posledních měsících jsme se trochu vrátili v čase a připomněli jsme si dvě oblíbené hry, které už nejsou dnes mezi dětmi tolik populární jako dřív. První hra jsou piškvorky a druhá je člověče, nezlob se. Piškvorkový turnaj hrály děti buď metodou pavouka, nebo na tři vítězství a všichni si odnesli diplom za účast a nějakou sladkost.

Turnaj v člověče, nezlob se se hrál o medaile za první tři místa. Děti se nejprve rozdělily po čtyřech a hrály proti sobě do poslední chvíle napínavou hru. Z každé čtveřice byl vybrán jeden vítěz, který svou figurku zvládl dostat do domečku jako první. Tito vítězové pak hráli finálové kolo. Všechny děti, které se turnaje zúčastnily, si odnesly diplom a sladkou odměnu. První tři doslaly navíc ještě pěknou medaili.

Aneta Mészárosová


Přijímací řízení na střední školy a učiliště

V letošním roce se radikálně změnilo zasílání přihlášek na střední školy a učiliště. Hlavní změnou bylo podání přihlášek, které mohly být tři, stejně jako byly tři možné způsoby jejich podání – plně elektronické, papírové nebo hybridní. Zápisové lístky byly zrušeny.
Žáci z devátých ročníků měli již 4. a 11. ledna 2024 ve škole besedu se zástupci Úřadu práce Příbram. Byli seznámeni s tím, o které profese je na trhu práce největší zájem, a dostali i základní informace o středních školách v okrese Příbram. Rodiče měli možnost konzultovat novou formu podání přihlášek i výběr střední školy s výchovnou poradkyní. Do 20. února všichni žáci podávali společně s rodiči své přihlášky.

Přijímací zkoušky naše žáky čekají pro šestiletá a osmiletá gymnázia 16. a 17. dubna, pro čtyřleté obory 12. a 15. dubna. Výsledky pak budou zveřejněny 15. května 2024.
Všem našim deváťákům přejeme hodně štěstí při volbě střední školy a při přijímacím řízení. Držíme jim palce, aby vše dopadlo podle jejich představ.

Všechny akce pro budoucí prvňáčky naleznete na: https://www.2zsdobris.cz/zakladni-skola/budouci-prvnacci/aktuality/.

Jana MelicharováPředchozí článekZŠ TRNKA na bruslích
Další článekAktivity žáků ze „staré” školy