Základní školaMilí čtenáři,
červen je nejkrásnější měsíc v roce, začíná léto, dny se prodlužují a nastává i konec školního roku.
Celý měsíc květen probíhala setkání s předškolními dětmi „My se školy nebojíme”. Paní učitelky připravily celkem šest hodin plný zábavy a úkolů, které děti plnily s nadšením a elánem. Všichni se shodli, že se do školy moc těší.

11. května 2022 byl vyhlášen „Český den proti rakovině”. Dívky ze 4. ročníku prodávaly květ měsíčku lékařského. I když jsme malá škola, přispěli jsme do celonárodní sbírky krásných 5 404 Kč.

11. a 18. května 2022 navštívili žáci 1. a 2. ročníku obecní knihovnu ve Staré Huti. Děkujeme tímto paní Daně Jarošové za pěkně připravený program a sladké odměny. Ani ve školní družině se naši žáci nenudí. Potřebovali jsme doplnit písek do pískoviště a doskočiště. Děkujeme firmě Profous za dovezení a složení bílého písku. Protože práce šlechtí, museli se žáci chopit lopat a kolečka. 4,4 tuny písku sami během dvou dnů převozili. O zábavu tedy bylo postaráno.

27. května 2022 se uskuteční školní kolo recitační soutěže. Nejlepší žáci postoupí do oblastního kola, které se uskuteční v Památníku Karla Čapka dne 30. května 2022.
…a novinky z vyučování: Informatika trochu jinak, a to zábavnou formou. Všichni žáci milují stavebnici Lego. Vedení školy zakoupilo pro výuku informatiky stavebnice Lego, které se dají propojit s počítači. To byste koukali, co vše se dá postavit a rozpohybovat. Tak zábavné vyučovací hodiny se hned tak nikde nevidí.
Další novinkou ve vyučování při hodinách vlastivědy si žáci 5. ročníku vyzkoušeli, jak se dá pracovat s mobilními telefony a QR kódy.

Co nás čeká v červnu…

6.–9. června 2022 pojedou žáci 4. a 5. ročníku na pobyt v přírodě na Šumavu.
20.–24. června 2022 pojedou žáci 1. ročníku také na pobyt v přírodě do Strnadovského mlýna u Sedlčan.
28. června 2022 celá škola navštíví centrum řemesel a bylinné zahrady „Botanicus Ostrá”.
29. června 2022 se uskuteční zahradní slavnost, kde se rozloučíme s našimi žáky 5. ročníku.
30. června 2022 si slavnostně předáme vysvědčení a zhodnotíme práci za celý školní rok 2021/2022.

Nezapomeňte se přijít podívat na naši novou výstavu výtvarných prací žáků na plotě školního hřiště. Výstava je tentokrát věnována přírodě kolem nás.
A na závěr vám všem chceme popřát krásné a slunečné prázdniny.

Dana KunrtováPředchozí článekNárodní házená
Další článekZprávičky z naší MŠ