Zprávičky z mateřské školičkyMilí čtenáři,
také Vám měsíc únor utekl jako voda? Byl to skutečně velmi pestrý měsíc, který přinesl dětem do školky mnoho zajímavých aktivit, které probíhaly v radosti a v duchu kreativního tvoření se zaměřením na lidové tradice a zvyky. Nechyběly každoroční maškarní radovánky. Děti si na karneval nachystaly s dopomocí svých rodičů rozmanité masky a připravily pohoštění pro kamarády. Za doprovodu rytmických písniček vypuklo ve školce bujaré veselí plné smíchu, tance a zábavných soutěží. Nechyběly ani nezbytné balónky a konfety, které dotvořily dokonalou atmosféru. Na masopustní průvod si děti ve školce vyrobily barevné papírové čepice s pestrobarevnými stužkami, hudební nástroje z  papíru a různá zvučná řehtadla. Oblékly se do mnohabarevných a veselých pentliček, čepiček nebo oblečků a vydaly se na návštěvu obecního úřadu, kde si rozpustilý medvěd zatancoval s panem starostou. Jejich cesta poté pokračovala zastavením do místního obchodu, kde potěšily všechny přítomné veselými písničkami a na závěr jejich kroky vedly na základní školu, kde se ke slavnosti přidali i velcí kamarádi. Maškary si celý průvod naplno užívaly, zvesela tancovaly a nadšeně muzicírovaly za vydatné podpory kolemjdoucích. Na svých zastávkách byly odměněny sladkými dobrůtkami, za které ještě jednou všem štědrým dárcům děkujeme.

Brzy poté začal plavecký kurz v Aquaparku Příbram pro předškoláky. Děti se pod vedením zkušených lektorek učí především nebát se vody, umět si vychutnat radost z vodních her a z volného pohybu ve vodě. Postupně se seznamují s dechovými, předplaveckými a plaveckými cvičeními, při kterých mají možnost využívat mnoho vodních pomůcek.

Do školky jsme pozvali interaktivní divadlo Akordeon Nocturno, které děti zábavnou a záživnou formou seznámilo s hudebními nástroji a všeobecně s významem hudby a s jejími výrazovými prostředky. Divadelní pořady spojené s hudbou a se zapojením diváků do děje jsou našimi dětmi velmi ceněné, vyhledávané a oblíbené. Což se v tomto případě potvrdilo obrovským zaujetím dětí během celého vystoupení a zejména při závěrečném aplausu. Účinkujícím děkujeme za inspirativní, přínosné, naučné, vtipné a podařené vystoupení.

Ve všech třídách se celý měsíc kromě zábavy také hodně pracovalo a plnily se nejrůznější úkoly s cílem dosahování potřebných dovedností a schopností dětí, které uplatní v běžném životě a připraví je na další vzdělávání. Žabičky objevily a vyzkoušely nové recepty, Liščátka pilovala jazýčky za pomoci básniček a říkanek, Myšky experimentovaly s mikroskopem a s výtvarnými technikami. Zároveň se pokračovalo ve všech projektových činnostech, do kterých je mateřská škola během celého roku zapojena. Paní učitelky trénovaly s dětmi veškeré vzdělávací oblasti, podporovaly rozvoj kompetencí mladších dětí, zejména rozvíjely potřebné kompetence předškolních dětí před zápisem do první třídy a společně naplňovaly mateřskou školu tvořivou a příjemnou atmosférou.

Tým MŠ Stará HuťPředchozí článekZprávy ze ZŠ
Další článekAkce v kulturním domě