Z činnosti Okrašlovacího spolku města DobříšeDlouhé roky probíhají v KD každou poslední neděli Taneční čaje pro pokročilé, které navštěvují většinou důchodci. Tato setkání jsou brána za společenskou událost včetně odpovídajícího oblečení. Je prima, že pro starší lidi něco takového na Dobříši existuje. V rámci spolku se podařilo předat štafetu náročného technického zajištění akce mladým členům spolku. Na konci června vystřídá taneční čaje koncert Heligonek z Plzně. V okleštěné sestavě hrají na Dobříši několikrát do roka. Tentokráte jsme domluveni na účasti plné sestavy souboru, což jistě umocní zážitek návštěvníků.

O soutěži „Rozkvetlá Dobříš“ píšeme v samostatném článku. Plánujeme přes školy zapojit do ochrany veřejné zeleně našeho města děti – těžko zašlápneš kytičku, kterou vysadíš.

V dubnu proběhnou i za účasti spolku akce na sběr odpadků v přírodě.
V rámci oslav Dne Země se budou sbírat ve čtvrtek 25. 4. od 17 hod. odpadky v jedlovém hájku okolo parkoviště před vstupem do anglického parku. Tradiční Stromková slavnost se vrací po letech zase na Dobříš a v jejím rámci bude ve spolupráci s jednou z MŠ zasazena další lípa. Podrobnosti se ještě dolaďují a v předstihu budou informace na webu spolku (https://okraslovaci-spolek-dobris.webnode.cz/).

V březnu jsme k Sychrovskému potoku v blízkosti soutoku s Kocábou instalovali fotopast v místech výskytu bobrů. Během jara zveřejníme naše úlovky, budou-li. Snad to nebudou záběry dokládající opětovný zánik bobrů v okolí Dobříše. Jejich návrat všem radost nedělá, ale pro nás ostatní je to potvrzení skutečnosti, že žijeme v zřejmě stále krásnějším místě této planety.

Během jara by měl spolek vydat i Průvodce historií anglického parku navazujícího formátem na loni vydaného Průvodce dobříšskou historií určeného především mládeži. Průvodce dobříšskou historií se chystáme využít i při obnově muzejní noci na Dobříši v červnu. Snad se podaří zapojit všechna místní muzea včetně depozitáře města s historickým keramickým modelem města. Podrobnosti připravujeme.

Ve stádiu zrodu je projekt fotogalerie Dobříše od počátků fotografie do současnosti/budoucnosti řazené chronologicky i tematicky a přístupné veřejnosti oběma směry (tedy možnost prezentování vlastních fotek).

A na závěr jeden postesk – čistota nejen náměstí, ale různě po Dobříši. Košů na odpadky je mnoho. A přesto se odpadky válí po zemi každý den. Znovu a znovu. To, že se každý den ráno sbírají, odpoledne není vidět! I tyto drobné zločiny proti veřejnému prostoru by mohla více řešit naše MP. V Singapuru hrozí i jen za odhození „vajgla“ citelné tresty. Na Moravě v jednom z měst naší velikosti převychovávají jedince dopadené v dělání nepořádku veřejnými pracemi – úklidem po jiných skotech. Některé věci z východu nemusejí být špatné, ale opatrně, pane prezidente.

Chcete-li se do některé z akcí zapojit nebo máte nějaké své akce, se kterými byste potřebovali pomoci, dejte vědět. Snad v budoucnu budeme moci i v rámci účasti v komisích města (pro veřejnou zeleň, ekologii, stavební) vnášet i vaše podněty, nebo vaším prostřednictvím naopak naše podněty, ovlivňující vývoj našeho města.

Výbor Okrašlovacího spolku města Dobříše

Reklama