„Veřejná“ zakázka na GDPRVážení spoluobčané,
jak již možná víte, i město Dobříš postihla povinnost aplikovat nová pravidla se zacházením s osobními údaji podle nařízení Evropského parlamentu 2016/679, jinak též GDPR (General Data Protection Regulation). Je evidentní, že město potřebuje dodavatele, který provede analýzu našich dat, poté zavede potřebný nový systém a nakonec ještě dodá služby tzv. pověřence jakožto speciálně proškolené osoby. Rada města podnikla velice diskutabilní kroky k zajištění těchto nových pravidel.

Dne 10. 11. 2017 rada města vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování analýzy a následnou implementaci pravidel GDPR a zajištění služeb pověřence pro město Dobříš a jeho organizaci ve výši maximálně 1,9 mil. Kč bez DPH s tím, že zodpovědnou osobou za zakázku je tajemník městského úřadu.

Veřejná zakázka NEBYLA zveřejněna na úřední desce městského úřadu. Zároveň nebyla ustavena hodnotící komise. Tajemník městského úřadu pan Řechka oslovil 9 firem (údajně po pečlivém průzkumu trhu), aby podaly svoji nabídku. Již 28. 11. 2017 (po 18 dnech) rada města „bere na vědomí“ výsledky výběrového řízení, které tudíž trvalo 14 dní na zakázku tak velkého rozsahu.

Z 9 oslovených firem byly 2 vyřazeny, protože nabídku nepodaly vůbec. Jedna firma nenabídla kompletní dodávku. Další 4 firmy byly vyřazeny, neboť „nenacenily jasně celou nabídku“. Ve finálním souboji dvou firem byla vybrána firma GDPR systems, s.r.o., která našemu městu nabízí uvedené služby za 583 000 Kč bez DPH (analýza a implementace) a 54 000 Kč bez DPH měsíčně (služby pověřence). Již 23. 1. 2018 rada města jednomyslně schválila uzavření smluv s firmou GDPR systems, s.r.o. Jiné firmy se do výběrového řízení nepřihlásily, podle mého názoru proto, že se o zakázce nemohly dozvědět, případně nemohly stihnout 14denní limit pro podání nabídky, pokud by na ni nebyly předem připraveny.

Celá akce byla diskutována na únorovém jednání zastupitelstva města. Ve veřejné debatě vyplynuly ještě další zajímavé skutečnosti – tajemník městského úřadu doporučoval i jiným městským úřadům na Novoknínsku a Sedlčansku služby firmy GDPR systems, s jejímž majitelem se zřejmě osobně zná. Zastupitelé proto dali svému kontrolnímu výboru za úkol celou veřejnou zakázku prověřit.

Nezbývá než konstatovat, že tato veřejná zakázka bohužel vrhla hodně špatné světlo na dobříšský městský úřad i na radu města, která je za zadávání veřejných zakázek odpovědná.

Mgr. Jitka Urbanová, zastupitelka za ODS

Reklama

Předchozí článekNejlepší bruslení na Dobříši
Další článekPriority města: Dobré fórum nebo špatný fór?