Nejlepší bruslení na DobříšiLed na rybnících v Dobříši je tenký, a proto se na nich nebruslí. Tenký byl led i na jednání zastupitelstva 15. 2. a zástupci radnice na něm přesto předváděli odvážné volné jízdy a názorové piruety, za které by se nemusel stydět ani Michal Březina.

Prvním výrazným bodem programu byla diskuze o spolkovém domě a knihovně v budově kina. Projekt byl probírán na každém zastupitelstvu nejméně od září, opakovaně dostal jednohlasnou podporu zastupitelstva a teď jsme svědky podivného odkládání projektu a neurčitých připomínek, abychom se nakonec dozvěděli, že z návrhu rozpočtu byl projekt odstraněn, „aby se tam dal znovu přidat“ a abychom nakonec projekt znovu jednohlasně všichni podpořili. (Pro pořádek, i já souhlasím s tím, že financování projektu za 80+ mil. Kč je nutné pečlivě naplánovat a zvážit, ale je potřeba udělat to ve chvíli, kdy budou připravené podklady. Váhání po každém kroku nejenže projekt prodlužuje, ale může nás připravit o předjednané dotace.)

Dalším bodem byla diskuze o GDPR. Ano, problematika je složitá, je snadné udělat chybu a porovnávat jablka s hruškami, ale pokud radnice výběrové řízení ani nevyvěsila na úřední desku a zveřejnila ho pouze v zápisu z rady, pokud jsou vysoutěžené ceny výrazně vyšší než v okolních městech a pokud zakázku vyhrála firma, na kterou má tajemník města osobní vazby, zdá se, že těch náhod je už trochu moc.

Program pokračoval vyhodnocením žádostí z Grantového fondu. Pro připomenutí, Grantový fond byl zřízen proto, aby podpora města místním spolkům byla transparentní a probíhala podle jasných pravidel. Stávající rada města a radou zřízená komise bohužel letos rezignovala na řadu prvků, které pomáhaly transparentnost zajistit. Na rozdíl od zavedené praxe byly letos zastupitelstvu předloženy návrhy grantů bez bodového ohodnocení. Rada města také v nebývalém rozsahu do návrhů expertní komise zasáhla a částky upravila a v podkladech pro zastupitele svoje úpravy nijak nezdůvodnila.

Za šest hodin jednání jsme z celkových 20 bodů na agendě probrali osm. Dva z těchto osmi bodů jsme navíc odložili na příští jednání zastupitelstva, protože nebyly dobře připravené. Přál bych si, aby vystupování radnice místo krasobruslení plného krkolomných otoček připomínalo curling, při kterém tým spolupracuje směrem k jasnému cíli. Bohužel je cíl nejasný a tým radnice nefunguje jako tým.

Adam Böhm, zastupitel za ODS

Reklama

Předchozí článekDobrá zpráva?
Další článek„Veřejná“ zakázka na GDPR