SPOLEČENSKÁ KRONIKABlahopřání

Dne 22. února 2023 oslaví 85. narozeniny náš milovaný tatínek, tchán a dědeček, pan Jaromír Žák. Do dalších let mu ze srdce přejeme hodně zdraví a dobré nálady.

Děti Dana, Iva a Jaromír s rodinami.

Dne 24. února 2023 se dožívá náš tatínek a dědeček bagrista Josef Skála 70 let. Přejeme vše nejlepší.

Štěstí a zdraví do dalších let přejí děti Martin,
Lenka, Eva a manželka.


Vzpomínky

Dne 26. ledna 2023 to byl 1 rok, kdy mě nečekaně opustil můj milovaný manžel pan František Plevka. Byl to rok plný smutku a bolesti nad ztrátou člověka, který se už nikdy nevrátí.

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 26. ledna 2023 uplynuly 2 roky od náhlého úmrtí pana Miroslava Duška z Budína. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Manželka, dcery
a snacha s rodinami.

Jí byly děti milejší než všechny světa statky, jim dala věno největší, své zlaté srdce matky.
Dne 31. ledna 2023 by se naše milovaná a nenahraditelná maminka a babička paní Marie Kozohorská dožila 100 let. Opustila nás před 35 roky – 20. února 1988.

V našich vzpomínkách a srdcích
žiješ stále s námi.

Dne 18. února 2020 nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Šimonovský.

S láskou a vděčností vzpomínáme.


Poděkování

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit dne 19. ledna 2023 s paní Vlastou Třešňákovou do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši, děkuji za květinové dary i tichou vzpomínku.

Zuzana Šímová, dcera.Předchozí článekMotocyklové závody v Dobříši
Další článekVzpomínka na Přemysla Šmejkala