Školní rok 2021/2022 se blíží do své poloviny. Co vše se děje na dobříšských základních školách?Loňský školní rok byl ve školách z důvodu stále trvající pandemie covidu-19 opět náročný. Stejně tak jako zdravotníci, tak i pedagogové, profesoři a další pracovníci škol si zaslouží naši velkou úctu a podporu. Jak je nyní organizovaná výuka na třech základních školách v Dobříši, co je u nich nového a jaké mají plány a projekty v následujících měsících, jsme se zeptali přímo jejich vedení.

Jak je nyní organizovaná výuka na škole, jak často se děti testují a jak situaci zvládají učitelé?

„Aktuálně se kombinuje prezenční a distanční forma výuky, v závislosti na počtu dětí, kterým byla KHS nařízena karanténa,“ upřesnil Mgr. Jaroslav Motejlek ze ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35.

„Situace v ZŠ Trnka je velmi proměnlivá. V průběhu prosince jsme řešili zvýšený výskyt pozitivních výsledků testů na covid-19 v řadách dětí i dospělých, z toho důvodu byli žáci různých tříd odesíláni do karantény. Často se nám stalo, že část dětí byla doma a část ve škole, což nás vedlo k zapojování hybridní výuky. Toto je samozřejmě velmi užitečný nástroj pro žáky, nicméně velmi náročný pro učitele, kteří svou pozornost musejí rozdělit mezi děti ve třídě a děti doma. Celkově se objem práce učitelů v rámci distanční výuky výrazně navyšuje. Nicméně krizové týdny jsme v Trnce překonali a před Vánocemi už jsme se zase radovali z návratu téměř všech žáků zpět do školy,“ řekla k situaci v ZŠ Trnka před koncem roku Mgr. Markéta Svobodová.

Co je u Vás na škole nového pro letošní školní rok?

„Vzhledem k tomu, že již od září 2021 probíhá výuka podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu ‚Brána do života‘ (i když povinností základních škol je vyučovat podle tohoto upraveného ŠVP nejdéle od 1. září 2024), pořídili jsme i další vybavení pro výuku předmětu Informatika, který úprava učebního plánu a jeho obsahu ‚zasáhla‘ nejvíce. Pro výuku jsme zakoupili další tři 3D tiskárny od firmy Prusa Research, a. s., čtyři robotické sady VEX 123 a doplnili jsme množství již delší dobu
používaných a oblíbených minirobotů Ozobotů,“ řekl ředitel ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35.

Také v ZŠ Trnka se žáci dočkali nového vybavení: „Na podzim se podařilo vybudovat a zrekonstruovat novou třídu, která je připravena pro naše budoucí prvňáčky. Díky projektu Rekonstrukce kmenových tříd TRNKA, financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova, jsme mohli pořídit pět kusů notebooků pro kmenové pedagogy, dataprojektory a plátna téměř do všech učeben a nové ‚rostoucí‘ školní lavice a židle pro jednu třídu. Prostřednictvím navazujícího projektu Rekonstrukce a nové vybavení kmenových tříd TRNKA jsme prozatím pořídili dvě posuvné tabule,“ upřesnila Mgr. Markéta Svobodová.

Jaké plány a projekty máte na Vaší škole do 2. pololetí školního roku?

„Ve 2. pololetí školního roku pokračujeme v plánu akcí školy, tak jak byl stanoven již v srpnu roku 2021. Samozřejmě se při realizaci vždy řídíme aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. V plánu máme například lyžařský výchovně-výcvikový zájezd pro žáky 7.–9. ročníku v Krkonoších, zimní a letní školy v přírodě pro žáky I. stupně, ekologický pobyt pro žáky 8. a 9. ročníku, sportovně-turistický kurz pro žáky 6. ročníku a v neposlední řadě i jazykový a poznávací zájezd pro žáky II. stupně ve Velké Británii. Účast ve vyhlášených sportovních a vědomostních soutěžích je pro nás samozřejmostí. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce se školou z polského partnerského města,“ řekl ředitel ZŠ Dobříš Mgr. Jaroslav Motejlek.

Plány a přání do nového roku 2022 prozradila také paní ředitelka 2. ZŠ Dobříš Mgr. Bohumila Pallagyová: „Rok 2022 by mohl být rokem, ve kterém se nám splní některá školní přání. Věříme, že se změní epidemická situace a vyjedeme v lednu s žáky na tři plánované lyžařské výcviky. Od loňského jara se chystáme na zájezd do Anglie i windsurfingový kurz do Chorvatska. Rádi bychom vás přivítali v březnu ve škole na Dnu otevřených dveří, který jsme v loňském roce nemohli uskutečnit. Pro předškoláky jsme připravili opět i on-line verze setkání před vstupem do školy. První již proběhlo a další jsou před námi. Scházíme se s dětmi z MŠ v rámci projektu ‚odborné učebny‘ a setkali jsme se s nimi také na sportovním dnu. Naši učitelé Tv navrhují možnost zřízení sportovní třídy již od 4. ročníku, kterou nyní zvažujeme, vzhledem k velkému zájmu a velmi kvalitnímu týmu vyučujících Tv. Těšíme se také na běžné školní akce, jako jsou exkurze, projektové dny, návštěvy muzeí a divadel. Před Vánocemi jsme stihli navštívit Domov seniorů v Dobříši a potěšit jejich klienty dárečky i zprostředkovaným hudebním vystoupením našich žáků. Zajeli jsme také do Oblastní nemocnice Příbram s drobnými dárky a přáníčky pro lékaře a sestřičky v covidáriích. V tomto roce bychom chtěli posílit školní síť a zahájit výuku nové informatiky ve 4. třídách. Na základě jednání se zřizovatelem nyní odborná firma zpracovává projekt na odborné učebny a věříme, že novou učebnu informatiky pro žáky 1. stupně vybudujeme. Hledáme také do svého pracovního kolektivu dalšího učitele informatiky. Zakoupili jsme nové robotické pomůcky a některé pomůcky a licence pro tuto výuku již používáme v letošním roce. Na závěr bych touto cestou poděkovala svým kolegům, zaměstnancům školy a rodičům, že jsme rok 2021 zvládli a společně se snažili zajistit vzdělání pro naše děti, i když to někdy nebylo vůbec lehké. Distanční výuka, hybridní výuka, karanténa, testování… Přeji našim žákům i rodičům klidný rok plný školních i osobních úspěchů, zaměstnancům školy radost z práce a pevné zdraví, stejně jako čtenářům Dobříšských listů.“

Co mají v plánu v ZŠ Trnka, upřesnila Mgr. Markéta Svobodová: „Hned začátkem ledna by měli vyjet sedmáci a osmáci na lyžařský kurz. Od února čeká třetí, čtvrtou a pátou třídu z loňska odložená výuka plavání v příbramském bazénu. Druhostupňové třídy budou mít na jaře své tematicky zaměřené projektové týdny (např. kameny zmizelých). Před Velikonocemi nás čekají tradiční velikonoční dílny. V červnu se poprvé uskuteční Expedice – třítýdenní projekt pro žáky 2. stupně. Ze soutěží bychom se rádi zúčastnili recitační soutěže ve Strži a matematického Klokana.“

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekKonec roku 2021 na ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Další článekV Dobříši otevíráme stálé testovací místo na testování covid-19