Sportovní okénko 2. mateřské školy DobříšPohybovým aktivitám v naší mateřské škole věnujeme náležitou pozornost. Každý den s dětmi zařazujeme ranní cvičení se zdravotně zaměřenými cviky, pohybové hry a aktivizační chvilky. Zaměřujeme se na systematické rozvíjení jemné i hrubé motoriky, takzvané pohybové gramotnosti, která je důležitá pro všestranný rozvoj dětí předškolního věku. Sport a pohyb nás prostě baví.

Ve třídách mají děti k dispozici trampolíny, říční kameny, lavičky a jiné TV nářadí a náčiní, ze kterých si sestavují překážkové dráhy. Při pobytu venku využíváme prostory školní zahrady s průlezkami, lanovou pyramidou, šplhacími lany a hrazdou. Několikátým rokem jsme zapojeni do celorepublikového projektu „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“. Zábavnou formou plníme pohybové úkoly s kobylkou Emilkou, ježečkem Marečkem, beruškou Danuškou a veverkou Věruškou. Zvládnuté úkoly si děti zaznamenávají do svých deníčků a mohou se tak radovat ze svých pokroků. S předškolními dětmi navštěvujeme tělocvičnu Základní školy v Lidické ulici.
V zimě jsme sáňkovali, bobovali a pod vedením sportovních instruktorů bruslili na zimním stadionu.

A co se událo dál? Ke správné zimě patří i lyžování. V pondělí 12. února jsme se vydali do lyžařského areálu v Kvasejovicích. Po celý týden se děti pod dohledem zkušených lyžařských instruktorů hravou formou seznamovaly se základy lyžování. Již od druhého dne všichni zvládali jízdu na vleku a do konce týdne brázdili sjezdovku jako zkušení lyžaři.

Na páteční závěrečné závody přijeli fandit i rodiče. Každý malý lyžař získal za svůj výkon medaili, diplom a sladkou odměnu.

Zima se s námi pomalu rozloučila a co plánujeme dál? K létu patří sluníčko a koupání. Plaveckým dovednostem se budou děti učit na kurzu, který zahájíme již 30. dubna na plaveckém stadionu v Příbrami. Závěrem patří poděkování i všem rodičům za jejich podporu a pomoc při realizaci těchto sportovních akcí.

Sportu zdar a sportovcům naší mateřské školy zvlášť!

Jitka Krejčová, 2. MŠ DobříšPředchozí článekMŠ Dobříš děkuje za nový přístupový chodník
Další článekTutorské čtení v ZŠ TRNKA