Skautský seminář Bezpečný oddíl pro každéhoV sobotu 19. ledna se uskutečnil vzdělávací seminář pro vedoucí skautských oddílů Minnehahy, Lampyris, Varty a Zlatého listu. Hlavním cílem semináře bylo připravit skautské vedoucí na rizikové situace, se kterými se v oddíle mohou setkat, a poskytnout jim patřičné rady a vzdělání. Jednalo se o vzdělávání a přípravu na situace, které mohou být náročné na psychiku dětí a mládeže. Účelem tohoto semináře bylo poradit, jak se v těchto obtížných situacích správně zachovat a jak k nim přistupovat. Program kurzu obsahoval řadu praktických realizací s aktivním zapojením skautských vedoucích. Seminář byl složen z krátkých vzdělávacích programů, společné diskuse i převádění teoretických doporučení do praktických výstupů. Účastníci kurzu si předem ve skupinách připravili vlastní prezentaci dvou závažných témat – šikana a sebepoškozování, o kterých mluvili před ostatními zúčastněnými. Jejich výklad byl soustředěn na rady, jak nejlépe těmto situacím předejít, včas je zpozorovat a s ohledem na všechny aktéry vyřešit. Dále byly předvedeny nástroje, které mohou předcházet rizikům ohrožující bezpečnost činnosti oddílů a zásady správné komunikace. Jedněmi z důležitých prvků k zajištění bezpečného oddílu pro každého jsou důvěra, vzájemné porozumění a práce s emocemi. Chceme, aby se u nás všichni členové cítili dobře, nebáli se řešit i obtížnější problémy a ve svých vedoucích měli oporu a důvěru.

Lucy, skautský oddíl Minnehaha

Reklama