Římskokatolická farnost Dobříš, Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650Pozvání na říjen

Ve čtvrtek 14. 10. od 18.00 zveme na přednáškové setkání „EMOCE – jak nás ovlivňují, jaký mají vliv na zdraví“ s MUDr. Radkinem Honzákem, známým psychiatrem, publicistou a popularizátorem psychosomatických témat. Přednáška se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše za uplatnění všech aktuálních protiepidemických opatření. Vstup je volný. Pořádá ŘKF Dobříš společně s HENOTES – ambulance praktického lékaře, MUDr. Magdaléna Ježková.
Další přednáška s dr. Radkinem Honzákem na téma „O zdraví z pohledu psychosomatika“ se bude konat v listopadu (9. 11.), místo bude upřesněno.

V neděli 17. 10. od 10.00 zveme na vernisáž výstavy obrazů „Jak zní krátké odpoledne“ od Marie Lhotové. PhDr. Ing. Marie Lhotová je klinická psycholožka. K jejím oblíbeným léčebným metodám patří arteterapie, která ji inspirovala k vlastní výtvarné činnosti. Svoje obrazy představila již na řadě výstav. Výstava je ke zhlédnutí do 19. 11. v PCSvT.

Ve středu 6. 10. začíná VÝTVARKA S MIREM A DANIELOU (pro děti 7–14 let, první skupina od 14.30 do 16.00, druhá skupina od 16.00 do 17.30), v Pastoračním centru sv. Tomáše. Děti si osvojí různé výtvarné techniky pod vedením zkušených výtvarníků a pedagogů ak. mal. Miro Pograna a Mgr. Daniely Doubkové. Cena je 1 400 Kč za pololetí (14 setkání). Projekt podpořilo město Dobříš. Zájemci se mohou přihlašovat e-mailem na pcstomas@volny.cz.

Každý týden ve čtvrtek budou opět „klubíčka“ s křesťanskou výukou.
Rozpis skupin podle věku je zveřejněn na www.farnostdobris.cz. Přihlašovat své děti můžete e-mailem na pcstomas@volny.cz.

Za Pastorační centrum sv. Tomáše
Ludmila MusilováPředchozí článekSdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši
Další článekKnihovna: procházky Dobříší, Týden knihoven