Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. TomášePozvání na červen

V sobotu 1. 6. v 15.00 hod. bude zahájena výstava JÁ+TY=SPOLU dětí a rodičů ze Sdružení Dej mi šanci, které pomáhá lidem se zdravotními hendikepy a jejich rodinám. Výstava je ke zhlédnutí v Pastoračním centru sv. Tomáše do konce června.

Ve středu 12. 6. od 18.00 hod. zveme na bohoslužbu s biskupem Václavem Malým – v kostele v Dobříši. Při mši přijmou svátost biřmování ti, kteří byli o letošních Velikonocích v naší farnosti pokřtěni.

Ve středu 19. 6. od 19.00 hod. srdečně zveme na „Parabiblický literární večer aneb Ježíšův příběh dnes“, na němž vystoupí Alexandr Flek, evangelický teolog a kazatel, překladatel Bible. Také autor parafrázované verze Bible, tzv. Parabible.

Každý pátek od 10.30 do 11.30 hod. probíhá ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ nejen pro dříve narozené (55+). Jde o nenáročné cvičení na protažení svalů, zlepšení fyzické kondice a stability. Cvičení vede lektorka ze Seniorfitnes, z.s., spoluúčastnický poplatek je 70 Kč.

Reklama