Společenská kronika – červen 2019Vzpomínky

V tento čas si připomínám již 25. výročí odchodu mého manžela Ladislava Holase z Dobříše. A současně je to už i rok, kdy mě opustil můj milovaný syn Ladislav Holas.
Stálý smutek v mém srdci bolí a nikdy bolet nepřestane.
Marie Holasová s dcerou Janou

Dne 22. června 2019 uplyne 7 let, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Hanka Hurychová z Dobříše.
S láskou vzpomíná manžel Vláďa s rodinou a příbuznými

Dne 28. června 2019 to bude smutných 10 let, kdy zemřel můj drahý manžel Jan Svobodník.
Stále vzpomíná manželka Jitka a vnuci Martin a Tomáš

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout…
Dne 16. června 2019 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček František Novotný.
S láskou vzpomíná manželka Věra, syn Tomáš a dcera Ilona

Blahopřání

Naši milí rodiče, manželé Dagmar a Jaromír Žákovi, oslavili dne 30. května 2019 diamantovou svatbu. Přejeme jim ze srdce další společná léta prožitá ve zdraví a pohodě.
Dana, Iva a Jaromír s rodinami

Poděkování

Pečovatelské službě a ostatním zaměstnancům na Dukelském náměstí za přání a dárek k mým 95. narozeninám, děkujeme.
Vlasta Fiřtová

Reklama