První volby s možností volby
– Probuď se pro HuťPo dlouhých letech vedení obce bez zdravé opozice jsme se rozhodli pod hlavičkou ODS a nezávislých sestavit protikandidátku ve Staré Huti. Chceme nabídnout obyvatelům Staré Huti možnost volby a tak docílit zdravé diskuse, která do komunální politiky patří.

Sestavili jsme kandidátní listinu z lidí, kteří mají dostatek životních a pracovních zkušeností, které rádi nabídnou ve prospěch obce. Zároveň dbáme na rozložení kandidátů z každého „koutu“ Staré Hutě, tak aby každá část měla svého zastánce. A tak mohl projevit názor a zájmy své nejbližší komunity.
Jsme rádi, že jsou mezi námi i mladí lidé, kterým není lhostejné, kde žijí a zajímají se o dění v obci.

Současné vedení obce mohutně rozšířilo územní plán o nové lokality výstavby, bez ohledu na stávající občany a jejich potřeby. Ale berou tyto záměry v úvahu kapacitu školy, školky a infrastrukturu obce? Pokud změna územního plánu nepůjde revokovat, bude alespoň potřeba dbát na minimalizaci negativních dopadů na stávající občany obce.
Mezi další priority patří podporovat kulturní život v obci, větší využití zrekonstruovaného kulturního domu. Byli bychom rádi, kdyby
„Huťský“ kulturní dům žil a nabídl divadlo, hudební koncerty, dětské akce, výstavy a plesy. I na naše seniory je třeba myslet například koncertem dechovky. Kulturní dům je krásně zrekonstruován a tak si myslíme, že by se měl otevřít všem občanům.

Sport je nedílnou součástí aktivit nás všech.
Národní házená, fotbal, tenis, tyto všechny aktivity vyžadují stejnou podporu obce. Velkou pozornost si zaslouží Sbor dobrovolných hasičů,
za které jsme moc rádi, že je máme.

Nepřehlédnutelný problém je transitní doprava. Zklidnění dopravy na Knínské ulici je důležitým bodem našeho programu. Nejzatíženější silnicí nákladní dopravou v okolí Dobříše je právě Knínská. Chodník, přechody a radary měřící rychlost jsou naše priority.
Dále bychom chtěli vést bližší dialog s vedením města Dobříš, protože ač nás rozděluje dálnice, jsme do jisté míry s nimi spjati. Máme společnou infrastrukturu (ČOV, VHS, DOKAS).

Naše děti pokračují ve studiu od druhého stupně základní školy právě na Dobříši. Domníváme se, že by bylo dobré kdyby v budoucnu naše děti mohli pokračovat na druhém stupni základní školy ve Staré Huti. Zvláště pak, pokud mohutná výstavba ve Staré Huti způsobí nárůst počtu žáků, který už dobříšské školy nebudou schopné unést. Mnoho dětí ze Staré Huti také využívá mimoškolní aktivity a sport v Dobříši. Společné problémy jako již zmíněná doprava se dají řešit ve spolupráci s vedením města Dobříš lépe a efektivněji, ale k tomu je potřeba komunikovat.

Nechceme konfrontaci, ale spolupráci a ruku v ruce s ní i kontrolu. Jestli Vám naše názory připadají blízké, tak přijďte k volbám 23. a 24. 9. 2022 a využijte možnost Volby.

Probuď se pro Huť.

Bc. Miloš Červenka, MRICS
Předseda ODS Stará HuťPředchozí článekZákladní škola
Další článekRozhovor s jednatelem společnosti DOKAS Ing. Adamem Šauerem