OdpadyVážení spoluobčané, přinášíme vám souhrnnou zprávu z pohledu odpadového hospodářství za rok 2023.

Specifickou položku tvoří železo, jehož sběr organizují místní dobrovolní hasiči. Všem, kdo prostřednictvím odložení železného šrotu během sběru podporují činnost našich hasičů, děkujeme.

Jak vyplývá z jednoduché evidence – viz tabulka, je zřejmé, že stále ještě vybrané příjmy za likvidaci odpadů nepokryjí obci celkové náklady. Chápeme, že zvyšování poplatků není oblíbené, populistické a příjemné. Zvlášť v dnešní době, kdy se zvyšují veškeré náklady. Můžete pochopitelně argumentovat daňovými příjmy obce. Těmi se celkem jednoduše zdůvodňuje všechno. Ale zvažte, co všechno musí obec zajistit pro blaho svých občanů právě a pouze jen z těch daní. A kolik občanů využívá veškerých služeb naší obce, veškerých výhod bydlení mimo město, ovšem bez toho, aby měli v naší obci trvalý pobyt, nebo evidované sídlo podnikání.

Je možné, že budeme také nuceni přehodnotit formu výběru poplatku. Je pochopitelné, že se v průběhu času mění v nemovitostech potřeba frekvence vývozu. Například rodina s malými dětmi a potřebami jednorázových plen má rozhodně potřebu častější frekvence svozu odpadu než senior obývající sám nemovitost s občasnými návštěvami rodiny. Žijeme však stále v relativně malé obci, kde není nemožné zjistit, kolik obyvatel nemovitost skutečně využívá, tzn. jakou frekvenci svozu, a tedy výši poplatku, by měla hradit. V dnešní době, kdy nemusí souhlasit trvalé pobyty se skutečným pobytem (ať už hovoříme o využívání, nebo téměř zneužívání, všech výhod služeb jak místa evidovaného trvalého pobytu, tak i místa skutečného bydlení, nebo třeba evidence trvalého pobytu na ohlašovně, rozuměj na obecním úřadě), se najde určitá nespravedlnost v každém způsobu nastavení poplatku. Vždycky se najdou ti, kteří se snaží nastavený systém obejít, využít všude jen výhody.

Využívat místa k odkládání tříděného odpadu není samozřejmost. Fyzické osoby v naší obci mohou v naší obci využívat systém sběru tříděného odpadu pouze za předpokladu splnění povinnosti úhrady za svoz komunálního odpadu. Věřte tedy, že argument „Já třídím, bioodpad využiji na zahrádce a jiný odpad neprodukuji“ je 1. nesmysl (pokud třídím správně, pak je stále ještě mnoho odpadu, který bohužel musím odložit do směsného) a 2. s ohledem na výše uvedené nepřijatelný argument.
Dojde k důkladné kontrole vybraných poplatků za roky 2023 a 2024 a budou zjišťovány nesrovnalosti.
Věříme však, že valná většina našich obyvatel, tedy osob, které žijí v naší obci, si je svých povinností vůči obci vědoma a těch nesrovnalostí bude nalezeno jen minimum.

Závěrem ještě pár čísel: celkem bylo v naší obci v roce 2023 svezeno 264 t komunálního odpadu, dále 68 t tříděného odpadu, z toho 27 t skla, 17 t plastů, 22 t papíru, 1 t nápojových kartonů (tetrapack), 300 kg použitého potravinového oleje, 500 kg nebezpečných odpadů.Předchozí článekAkce v kulturním domě
Další článekNOVÝ SMĚR – BŘEZEN