Podzimní akce 2. mateřské školy DobříšJe zvykem, že aktivity v naší mateřské škole směřují hlavně do oblasti hudby. Zpěv a tanec nás těší. První říjnový den děti zazpívaly a zatančily v anglickém parku ke Dni seniorů, v rámci akce „Aktivní stáří“. Své první letošní vystoupení si velmi užily, stejně jako zaslouženou odměnu.

Následující hudební aktivitu jsme prožili v Základní umělecké škole v Dobříši. Pod vedením pana učitele Kafky vystoupila řada žáků školy, kteří nám předvedli hru na rozličné hudební nástroje. Pro naše předškoláky bylo vystoupení velmi motivační a již nyní se řada z nich rozhoduje, na který hudební nástroj budou hrát.

Vrcholem našeho podzimního hudebního programu byl výlet do Prahy na představení FOK pro nové generace. Ten byl tentokrát věnován českému hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi. Na pořady FOK do kostela sv. Šimona a Judy jezdíme s předškoláky pravidelně každý rok a vždy se nám hudební nápady z dílny Amálky Třebické velmi líbí.

V rámci nehudebních aktivit se naše děti také nenudily. Do mateřské školy přišel zástupce Městské policie Dobříš s mobilním dopravním hřištěm. Děti si na tomto hřišti vyzkoušely jízdu a seznamovaly se se základními pravidly bezpečného provozu.

Další neméně zajímavou akcí byla návštěva Zemědělského muzea v Praze. Interaktivní výstava s pedagogickým výkladem o rybníkářství v Čechách byla opravdu nevšedním zážitkem. Edukativní program se nám podařilo uspořádat ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava.


V měsíci říjnu jsme stihli navštívit i Planetárium Praha. Prohlídka planetária a druhý díl pohádky Polaris byla velmi zajímavá a poučná.

Do mateřské školy k nám často zavítají i „divadélka z ulice“. Pozvání přijalo divadlo „Dokola“ s pohádkou Dobrodružství skřítka Kuka, divadlo „Basta Fidli“ s pohádkou O Tureckém rybáři a divadélko „Z pytlíčku“ s pohádkou Prasečí slečinky.
Do konce kalendářního roku nás čeká výlet do Hudebního divadla Karlín na muzikál Královna Kapeska.

Aktivně budou děti samy vystupovat na zámku Dobříš v rámci benefičního večera Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové. Dále je čeká vystoupení pro seniory v kulturním domě Dobříš, a to u příležitosti mikulášského posezení. Rozdávat radost a potěšit svým vystoupením půjdeme i seniory dobříšského pečovatelského domu.

2. mateřská škola Dobříš se od září 2019 zapojila v rámci operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ do výzvy Šablony II. V rámci aktivit našeho projektu jsme v září uskutečnili první setkání s rodiči na téma „školní zralost“. V prosinci plánujeme druhé setkání na téma „logopedie“. Projekt také zahrnuje vzdělávání pedagogů v oblasti ICT a cizích jazyků a projektové dny v mateřské škole i mimo ni. Z evropského fondu je na dobu dvou let financován i školní asistent.

V závěru letošního roku nás čeká slavnostní vánoční posezení s rodiči dětí, na kterém tradičně vystoupí děti všech tříd se svým hudebním pořadem.

R. Chovanečková

Reklama

Předchozí článekLesní školka Dítě v lese organizuje programy i pro dospělé
Další článekProsinec v Čajovně Dobříš