NOVÝ SMĚR – KVĚTENPozvánka

na 26. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 27. 6. 2022 od 18 hodin v obřadní síni Obecního úřadu ve Staré Huti.


Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci červnu dožívá pan Vladimír Švehla.
Srdečně blahopřejeme!


Poděkování

Srdečně děkuji SPOZ a Obecnímu úřadu ve Staré Huti za milou návštěvu paní Pechanové a Březinové a blahopřání k mým narozeninám, též děkuji všem gratulantům. Vše mě mile potěšilo.

Marie Synková

Touto cestou bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu a SPOZ ve Staré Huti za milou gratulaci k mým narozeninám.

Jonáš Bedřich


Vzpomínáme

V červnu 2022 uplyne již 15 let, co nás opustila naše máti paní Marie Kliková.

Synové Jirka a Vláďa Klikovi

Dne 4. 6. 2022 uplyne jeden rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička Naďa Cihelková. Kdo jste jí znali, věnujte jí svou vzpomínku s námi.

Stále s láskou rodina Novotných, Cihelkova, kamarádka Marie Synková


Klub důchodců

pořádá setkání jubilantů v neděli 26. 6. 2022 ve 14 hodin v Kulturním domě ve Staré Huti. K tanci, poslechu i zpěvu zahraje tradiční hudba
„Kamarádi“.


Brigáda

Přijmeme brigádnici/brigádníka na údržbu záhonů v obci. Informace v kanceláři obecního úřadu. Zároveň bychom chtěli poděkovat za práci paní Libuši Frajerové, protože záhony pod jejíma rukama po dobu dvou let vzkvétaly.

Reklama

Předchozí článekSlovo starosty
Další článekDobříšský Palach